DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği I BB   615 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere deneme kurmayı, yürütmeyi, elde edilen verilere istatistiksel analizler yaparak yorumlamayı öğretmektir.
Dersin İçeriği
Dersin ve kaynakların tanıtımı, ortalamalar, standart sapma, standart hata, transformasyonlar, parametrik ve non parametrik testler, denemelerin planlanması, deneme desenleri, çoklu karşılaştırma testleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi ve bilimsel bilginin tanımı konusunda kavramsal ve kuramsal bilgiler edinir.
2) Denemelerin planlanmasını öğrenerek; istatistik analizlerin amacı ve ana ilkeleri konularında uygulama yapabilme becerisi kazanır.
3) Bahçe Bitkilerinde yaygın olarak kullanılan deneme metotlarını öğrenerek uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda beceri kazanır.
4) Denemelerde ölçülen kriterler arasındaki ilişki analizlerini yapar ve mevcut sorunları çözme konusunda yöntemler geliştirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi ve bilimsel bilginin tanımı, bilginin öğeleri ve koşulları Aritmetik, geometrik ve tartılı ortalama Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Varyans ve standart sapma kavramları varyans analizinin ögeleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 t testi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
4 khi kare testi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
5 Dağılımlar, Normal dağılım Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
6 Transformasyonlar Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
7 Deneme planlama, amaçlar ve yer seçimi, Tekrarlama sayısı ve bunu etkileyen faktörler. Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Denemelerde parsel büyüklüğü ve şekli, kenar tesirleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Varyans analizinin esası, F kontrolleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
11 Çoklu karşılaştırma testlerinin esası ve en çok kullanılan testler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
12 Tesadüf parselleri deneme planı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Tesadüf blokları deneme planı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Latin kare deneme planı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Korelasyon ve regresyon Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar