DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yer Örtücü Süs Bitkileri BB   612 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nezihe KÖKSAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yer örtücü süs bitkiler hakkında bilgi kazanır
Dersin İçeriği
Yer örtücü bitkilerin türlerini, kullanım amaçlarını, kullanım ilkelerini, morfolojik özelliklerini, ekolojik ve toprak isteklerini öğrenir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yer örtücü bitkiler konusundaki genel kavramları öğrenir
2) Yer örtücü bitki türlerini öğrenir.
3) Yer örtücü bitkiler ve toprak-çevre ile ilişkileri hakkında bilgi kazanır.
4) Belirli bir alanda kullanmaya yönelik olarak yer örtücü bitkilerin seçim kriterlerini öğrenir
5) Çim ve diğer yer örtücü bitkilerin ekim-dikimi ve bakımı konusunda bilgi kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yer örtücü bitki kavramı ve sınıflandırılması Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
2 Yer örtücü bitkilerin süs bitkisi olarak önemi ve peyzajda kullanımı Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
3 Yer örtücü bitkiler ve toprak-çevre ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
4 Serin iklim çim türleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
5 Sıcak iklim çim türleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
6 Özel amaçlı çim karışımları Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
7 Çim alan oluşturmak için toprak hazırlığı ve sulama ve gübreleme teknikleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Ajuga and Arenaria bitki türleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
10 Cerastium, Dichondra bitki türleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
11 Festuca, Hypericum bitki türleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
12 Potentilla, Raununculus bitki türleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
13 Verbena, Vinca bitki türleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
14 Yer örtücü bitki olarak kullanılan sukulentler Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
15 Yer örtücü bitkiler ile form oluşturma Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar