DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kaktüs ve Sukkullent Bitkiler BB   610 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nezihe KÖKSAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kaktüs ve sukkulent bitkiler konusundaki genel kavram ve konuları öğrenir
Dersin İçeriği
Kaktüs ve sukulent bitkilerlerin botanik, fizyolojik, biyokimyasal agronomik özelliklerini ve çoğaltma ve yetiştirme tekniklerini öğrenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kaktüs ve sukkulent bitki türlerini tanımlar
2) Kaktüs ve sukullent bitkilerin dağılım alanlarını ve ekonomik önemlerini öğrenir
3) Kaktüs ve sukulent bitkilerin çoğaltma tekniklerini öğrenir
4) Kaktüs ve sukkulent bitkilerin botaniksel ve biyokimyasal özelliklerini öğrenir.
5) Kaktüs ve sukkullent bitkilerin fizyolojisi anlar ve bu bitkilerin adaptasyonu konusunda bilgi kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaktüs ve sukkullet bitkilerin dünyadaki ve Türkiyedeki dağılım alanları Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Kaktüs bitkilerin tanıtımı ve sınıflandırılması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Kaktüslerin morfolojik ve anatomik özelikleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Kaktüs bitkilerin fizyolojik özelliklerinin anlatılması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Kaktüs bitkilerinin ekolojik istekleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Kaktüslerde stress faktörleri ve biyokimyasal değişimler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Kaktüslerin çoğaltması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Yazılı Sınav
9 Sukkulent türlerinin tanıtılması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Sukkullet bitki türlerinin süs bitkisi olarak önemi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Sukkullet bitkilerin botaniksel özelikleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Sukkullet bitkilerin fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Sukkullentlerde yetiştiricilik istekleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Kaktüs ve sukullentlerde sunum ve pazarlama teknikleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
15 Kaktüs ve sukkulent bitkilerin tıbbi ve endüstriyel kullanımı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar