DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Süs Bitkilerinde Çoğaltmanın Genel Esasları BB   608 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nezihe KÖKSAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Süs bitkileri çoğaltımı konusundaki temel kavram ve konuları öğrenir
Dersin İçeriği
Süs bitkilerinde çoğaltma için ön hazırlık aşamalarını, üretim ortamlarını (perlit, vermikülit, torf vb.) çoğaltma materyallerini (tohum, spor, çelik, kalem, anaç, toprak altı organlar vb.) ve çoğaltma yöntemlerini (çelik aşı, daldırma, bölme, toprak altı organlar ve doku kültürü teknikleri vb.) öğrenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Süs bitkilerinin çoğaltma metotlarını öğrenir
2) Süs bitkilerinde üretim materyallerinin özelliklerini ve ön hazırlık aşamalarını öğrenir
3) Süs bitkilerinde yetiştiricilik ve çoğaltma hakkındaki sorunları anlar
4) Süs bitkilerinde botanik özellikler ve çoğaltım arasındaki ilişkileri anlar
5) Süs bitkilerinde çoğaltım ve bitki fizyolojisi arasındaki ilişkileri anlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Süs bitkilerinde çoğaltmanın tanımı ve sınıflandırılması Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
2 Süs bitkilerinde tohumun yapısı, dinlenme ve çimlenme Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
3 Gövde ve yaprakların anatomisi yapısı ve vegetatif çoğaltım yöntemlerindeki önemi Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
4 Kökler ve çoğaltma ile ilişkileri Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
5 Sporla çoğaltma yöntemi Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
6 Tohumla çoğaltma yöntemi Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
7 Çelikle çoğaltma Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Yazılı Sınav
9 Aşı teknikleri Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
10 Daldırma teknikleri Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
11 Yavru bitkiler ile çoğaltma Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
12 Toprakaltı soğan, korm, yumru ve rizom gibi organlar ile çoğaltım yöntemleri Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
13 Mikro çoğaltma yöntemi Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
14 Süs bitkilerinin çoğaltılmasında biyokimyasal değişimler Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
15 Süs bitkilerinin çoğaltılmasında başarıyı etkileyen çevresel faktörleri Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerden hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar