DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği II BB   606 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere denemelerin planlanması, istatistiksel analizlerin prensipleri ve deneme desenlerinin kavratılmasıdır.
Dersin İçeriği
Denemelerin planlanması, istatistiksel analizlerin amaçları ve prensipleri, korelasyon ve regresyon analizleri, faktöriyel denemeler, bölünmüş ve bölünen bölünmüş parseler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Denemelerin planlanmasını öğrenerek; istatistik analizlerin amacı ve ana ilkeleri konularında uygulama yapabilme becerisi kazanır.
2) Teorik ve uygulamaya yönelik olarak araştırmalarda izlenebilecek yöntemler konusunda bilgi edinir.
3) Bahçe Bitkilerinde yaygın olarak kullanılan deneme metotlarını öğrenerek uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda beceri kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Varyans analizinin esası F kontrolleri Çoklu karşılaştırma testlerinin esası ve en çok kullanılan testlerin hatırlatılması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
2 Faktöriyel denemelerin esası Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 İki faktörlü denemeler (tesadüf parselleri) Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 İki faktörlü denemeler (tesadüf blokları) Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Üç faktörlü denemeler (tesadüf parselleri) Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
6 Üç faktörlü denemeler (tesadüf blokları) Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
7 Bölünmüş parseller deneme deseninin esası Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Yazılı Sınav
9 Tesadüf parsellerinde bölünmüş parseller Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Latin karesinde bölünmüş parseller Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Bölünen bölünmüş parseller Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 İç içe sınıflama Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
14 Tekrarlanan denemeler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Bilgisayar uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar