DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Moleküler Islah Teknikleri BB   605 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Salih KAFKAS
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde Moleküler Islah Tekniklerini öğretmek
Dersin İçeriği
Bitkilerde Moleküler Islah Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Markör tanımını bilir
2) Moleküler markör tiplerini bilir
3) SSR markörleri bilir
4) AFLP markörleri bilir
5) ISSR markörleri bilir
6) SNP markörleri bilir
7) YNS esaslı markörleri bilir
8)
9) Bitkilerde Islah yöntemleri
10) Islah yöntemlerini bilir
11) Bulk segregant analizlerini bilir
12) markör geliştirilşmesini bilir
13) markör seçimini bilir
14) markörlerin bitki ıslahında kullanımını bilir
15) sonuçların değerlendirilmesini bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Markör tanımı Ders kitapları Soru-Cevap
Ödev
2 Moleküler markör tipleri Ders kitapları
3 SSR markörleri Ders kitapları
4 AFLP markörleri Ders kitapları
5 ISSR markörleri Ders kitapları
6 SNP markörleri Ders kitapları
7 YNS esaslı markörler Ders kitapları
8 Ara Sınav Ders kitapları
9 Bitkilerde Islah yöntemleri Ders kitapları
10 Islah yöntemleri Ders kitapları
11 Bulk segregant analizleri Ders kitapları
12 markör geliştirilşmesi Ders kitapları
13 markör seçimi Ders kitapları
14 markörlerin bitki ıslahında kullanımı Ders kitapları
15 sonuçların değerlendirilmesi Ders kitapları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitapları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar