DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvar Teknikleri BB   595 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yıldız KAÇAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki biyoteknolojisi laboratuvarındaki temel tekniklerin uygulamalı olarak işlenmesi
Dersin İçeriği
Biyoteknolojinin Tanımı ve Bitki Biyoteknolojisinin Uygulama Alanları, Çözelti hazırlama, Mikroskop, Santrifüj, Bitki Doku Kültürlerinde Laboratuvar Koşulları ve Sterilizasyon, Bitki Doku Kültürleri, Sıvı Katı LB ortamı hazırlanması, Tek Koloni Bakteri Oluşturma, Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla gen aktarımı, DNA izolasyonu ve Kalite Miktar tayini, PCR uygulamaları, Agaroz jel elektroforezi, Poliakrilamid Jel Elektroforezi, DNA Sekans Analizleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2) Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
3) Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümleme
4) Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
5) Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6) Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme ve savuna
7) Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapma
8) Ara Sınav
9) Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
10) Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
11) Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
12) Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
13) Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
14) Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
15) Bitki Biyoteknolojisinde kullanılan temel tekniklerin değerlendirilmesi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoteknolojinin Tanımı ve Bitki Biyoteknolojisinin Uygulama Alanları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
2 Çözelti hazırlama Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
3 Mikroskop, Santrifüjün, Biyoteknolojideki Kullanımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
4 Bitki Doku Kültürlerinde Laboratuvar Koşulları ve Sterilizasyon Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
5 Bitki Doku Kültürleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
6 Sıvı-Katı LB ortamı hazırlanması, Tek Koloni Bakteri Oluşturma Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
7 Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla gen aktarımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınavın hazırlanması Yazılı Sınav
9 DNA izolasyonu ve Kalite-Miktar tayini Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
10 RNA ve mRNA izolasyonu, cDNA Sentezi ve Kalite-miktar Tayini Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
11 PCR uygulamaları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
12 Agaroz jel elektroforezi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
13 Poliakrilamid Jel Elektroforezi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
14 Poliakrilamid jelde DNA bantlarının Görüntüleme Yöntemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
15 DNA Sekans Analizleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınavın hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar