DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Gen Kaynakları ve Muhafazası BB   581 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayzin KÜDEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler bahçe bitkileri gen kaynaklarının dağılımı ve muhafazası konularında bilgi sahibi olur, uygulama yapabilir, yorumlayabilir.
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiye'de bahçe bitkileri gen kaynaklarının dağılımı, önemi ve koruma yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gen kaynaklarının önemini bilir, bahçe bitkilerindeki önemini tartışır
2) Dünyada ve Türkiye'deki bahçe bitkiler gen kaynaklarının dağılımı üzerinde bilgi sahibidir
3) Gen kaynaklarını koruma yöntemlerini bilir
4) Gen kaynaklarının muhafazasında kullanılan yöntemlerin üstünlüğünü ve gerekçelerini tartışır
5) Gen kaynaklarının yok olmasına neden olan koşulları bilir ve üzerinde tartışır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyada ve Türkiye'de bahçe bitkileri gen kaynakları dağılımı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
2 Dünyada ve Türkiye'de bahçe bitkileri gen kaynakları dağılımı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
3 Bahçe bitkilerinde gen kaynaklarının önemi Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
4 Gen kaynaklarını muhafaza yöntemleri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
5 In vivo muhafaza yöntemi ve bahçe bitkilerinde kullanımı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
6 In vitro muhafaza yöntemi ve bahçe bitkilerinde kullanımı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
7 In vivo ve in vitro yöntemlerin karşılaştırılması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Kriyoprezervasyon (dondurarak muhafaza) yöntemi ve bahçe bitkilerinde kullanımı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
10 Kriyoprezervasyon (dondurarak muhafaza) yöntemi ve bahçe bitkilerinde kullanımıı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Gen kaynaklarının yok olma nedenlerinin tartışılması ve alınacak önlemler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
12 Gen kaynaklarının yok olma nedenlerinin tartışılması ve alınacak önlemler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 Dünyada ve ülkemizde bahçe bitkiler gen kaynaklarının korunması üzerindeki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Dünyada ve ülkemizde bahçe bitkiler gen kaynaklarının korunması üzerindeki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Dünyada ve ülkemizde bahçe bitkiler gen kaynaklarının korunması üzerindeki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar