DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Metabolizması BB   577 1 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslihan Yeşim YALÇIN MENDİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki metabolizması (solunum, fotosentez, bölünme...) detaylı incelenecektir.
Dersin İçeriği
Bitki metabolizması (solunum, fotosentez, bölünme...) detaylı incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim ve teknoloji ile ilgili temel bilgi
2) Hücre yapısını öğrenir
3) Hücre organellerini öğrenir
4) Mİtoz ve mayoz bölünmeyi öğrenir
5) Genetic materyali (DNA RNA)öğrenir
6) Proteinleri öğrenir
7) Karbonhidratları öğrenir
8) Lİpidleri öğrenir
9) Solunumu öğrenir
10) Fotosentezi öğrenir
11) Operonu öğrenir
12) Replikasyonu öğrenir
13) Madde taşınımını öğrenir
14) Yayın okumayı öğrenir
15) Yayın tartışmayı öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hücre Yapısı Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
2 Hücre Organelleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
3 Mitoz ve Mayoz Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
4 Genetik Materyal Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
5 Protein Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
6 Lipid Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
7 Karbonhidrat Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
8 Ara Sınav
9 Fotosentez Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
10 Fotosentez Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
11 Solunum Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
12 Solunum Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
13 Replikasyon Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
14 Transkripsiyon Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
15 Operon Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar