DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sebze Tohumculuk Tekniği BB   575 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nebahat SARI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze tohumculuğu endüstrisinin dünya ve Türkiyedeki durumu, yapısı ve özellikleri; tohum morfolojisi ve gelişimi, tohumluk üretiminde temel prensipler, tohum işleme ve depolama teknolojileri ile türlere göre sebze tohumluk üretim yöntemleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Sebze tohumculuk endüstrisinin dünya ve Türkiyedeki durumu, yapısı ve özellikleri; sebzelerdeki çeşit tipleri, tohumluk sınıfları ve kademeleri; tohumluklarda kalite özellikleri (genetik, biyolojik, fiziksel, fizyolojik ve patolojik özellikler); türlere göre sebze tohumluk üretimi yöntemleri, üretim sırasında özen gösterilmesi gerekli konular ve tarla ve laboratuvar kontrolleri, türlere göre tohumlukların hasadı, ayrılması, kurutulması, ambalajlanması, tohumlukların muhafazası ve depolanması konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sebze tohumlarının morfolojisi, dormansi, çimlenme ve canlılığı ile ilgili kavramları açıklar.
2) Tohum işleme ve depolama teknolojilerini sınıflar.
3) Çeşitli sebze türlerinde tohum üretim yöntemlerini karşılaştırır.
4) Çeşitli sebze türlerinde tohum üretebilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebze tohumculuğu endüstrisinin Türkiyedeki ve dünyadaki durumu ile geçirdiği aşamalar Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Tohum morfolojisi ve gelişimi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Tohumlarda dormansi ve dormansinin kırılması için uygulamalar Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Tohumlarda çimlenme ve canlılık Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Sebze tohum üretiminin temel ilkeleri ile tohum kurutma, işleme ve depoloma Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Solanaceae familyası sebzelerinde tohum üretimleri-I Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Solanaceae familyası sebzelerinde tohum üretimleri-II Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Cucurbitaceae familyası sebzelerinde tohum üretimleri-I Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Cucurbitaceae familyası sebzelerinde tohum üretimleri-II Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Leguminaceae familyası sebzelerinde tohum üretimleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Cruciferae familyası sebzelerinde tohum üretimleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Alliaceae familyası sebzelerinde tohum üretimleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Umbelliferae familyası sebzelerinde tohum üretimleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Compositae familyası sebzelerinde tohum üretimleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar