DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Moleküler Genetik BB   571 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Salih KAFKAS
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Moleküler Genetik öğretmek
Dersin İçeriği
Temel Moleküler Genetik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Moleküler genetiğe giriş öğrenir
2) DNAnın fiziksel ve kimyasal yapıları öğrenir
3) DNA formları öğrenir
4) Nükleik asitlerin denatürasyonu ve renatürasyonu öğrenir
5) DNA uzunlukları ve bilgi kapasiteleri öğrenir
6) Bitki hücrelerinde DNAnın bulunduğu yerler öğrenir
7) Çekirdek DNAsının yapısı öğrenir
8)
9) Kloroplast ve Mitekondri DNAsının yapısı öğrenir
10) DNA sentezi ve replikasyonu öğrenir
11) Kromozom mutasyonları öğrenir
12) Gen mutasyonları öğrenir
13) DNA onarımı mekanizmaları öğrenir
14) Transkripsiyon öğrenir
15) Translasyon ve Protein sentezi öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moleküler genetiğe giriş Ders kitapları
2 DNAnın fiziksel ve kimyasal yapıları Ders kitapları
3 DNA formları Ders kitapları
4 Nükleik asitlerin denatürasyonu ve renatürasyonu Ders kitapları
5 DNA uzunlukları ve bilgi kapasiteleri Ders kitapları
6 Bitki hücrelerinde DNAnın bulunduğu yerler Ders kitapları
7 Çekirdek DNAsının yapısı Ders kitapları
8 Ara Sınav Ders kitapları
9 Kloroplast ve Mitekondri DNAsının yapısı Ders kitapları
10 DNA sentezi ve replikasyonu Ders kitapları
11 Kromozom mutasyonları Ders kitapları
12 Gen mutasyonları Ders kitapları
13 DNA onarım mekanizmaları Ders kitapları
14 Trankripsiyon Ders kitapları
15 Translasyon ve Protein sentezi Ders kitapları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitapları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar