DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moleküler Genetik Uygulamaları BB   568 2 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Salih KAFKAS
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Moleküler Genetik Uygulamalarını öğretmek
Dersin İçeriği
Moleküler Genetik Uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Moleküler genetik laboratuvarını bilir
2) Laboratuvarda güvenliği bilir
3) Kimyasalların hazırlanmasını bilir
4) Stok çözeltilerin hazırlanmasını bilir
5) DNA izolasyonu bilir
6) DNA kalitesini belirlemeyi bilir
7) DNA miktarını belirlemeyi bilir
8)
9) Elektroforez sistemlerini bilir
10) Agaroz sistemini bilir
11) PCR yapmasını bilir
12) Polimeraz zincir reaksiyonunu bilir
13) Akrilamit jel elektroforezi bilir
14) Gerçek zamablı PCR bilir
15) Sonuçların değerlendirilmesini bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moleküler genetik laboratuvarının tanıtımı Ders kitapları
2 laboratuvarda güvenlik Ders kitapları
3 Kimyasalların hazırlanması Ders kitapları
4 Stok çözeltilerin hazırlanması Ders kitapları
5 DNA izolasyonu Ders kitapları
6 DNA kalitesinin belirlenmesi Ders kitapları
7 DNA mikatarının belirlenmesi Ders kitapları
8 Ara Sınav Ders kitapları
9 Elektroforez sistemleri Ders kitapları
10 Agaroz sistemi Ders kitapları
11 PCR yapılması Ders kitapları
12 Polimeraz zincir reaksiyonu Ders kitapları
13 akrilamit jel elektroforez Ders kitapları
14 Gerçek zamanlı PCR Ders kitapları
15 Sonuçların değerlendirilmesi Ders kitapları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitapları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar