DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Subtropik Meyve Türlerinde Çoğaltma Teknikleri BB   563 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bilge YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turunçgiller, Trabzon hurması, Avokado, Pikan cevizi ve kivi meyvelerinde açıkta ve serada fidan yetiştirme teknikleri, anaçlar ve anaç- kalem ilişkileri, Türkiye ve dünyadaki yeni çeşitler ve özellikleri, bahçe tesisi için planlama ve modern yetiştiricilik teknikleri konularında çağdaş gelişmelerin açıklanması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Turunçgiller, Trabzon hurması, Avokado, Pikan cevizi ve kivi meyvelerinde açıkta ve serada fidan yetiştirme tekniklerini, anaçları ve anaç- kalem ilişkilerini, yeni çeşitleri , bahçe tesisi planlaması ve modern yetiştiricilik tekniklerini kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu ders kapsamında açıkta ve serada fidancılık tekniği konusunda bilgi edinilir.
2) Turunçgil, Trabzon hurması, avokado, pikan ve kivi meyve türlerinde yeni çeşitler, anaç kullanımı ve anaç-kalem ilişkileri hakkında bilgi edinilir.
3) Turunçgil, Trabzon hurması, avokado, pikan ve kivi meyve türlerinde bahçe tesisi ve modern yetiştirme teknikleri konusunda bilgi edinilir.
4) Teorik ve uygulamaya yönelik olarak kullanıcı araştırmalarında izlenebilecek yöntemler konusunda bilgi edinir.
5) Araştırma bulguları ve teorik bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda uygulama becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turunçgillerde fidan yetiştirme teknikleri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Turunçgillerde anaçlar ve anaç kalem ilişkileri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Türkiye ve dünyada yetişen yeni turunçgil çeşitleri ve özellikleri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Turunçgillerde bahçe tesisi planlaması ve modern yetiştiricilik teknikleri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Trabzon hurmasında fidan yetiştirme teknikleri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Trabzon hurmasında anaçlar ve anaç kalem ilişkileri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Türkiye ve dünyada yetişen yeni Trabzon hurması çeşitleri ve özellikleri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Yazılı Sınav
9 Trabzon hurmasında bahçe tesisi planlaması ve modern yetiştiricilik teknikleri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
10 Pikan cevizi fidan yetiştirme teknikleri Pikan cevizi anaçlar ve anaç kalem ilişkileri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Türkiye ve dünyada yetişen yeni pikan cevizi çeşitleri ve özellikleri Pikan cevizi bahçe tesisi planlaması ve modern yetiştiricilik teknikleri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Avokado fidan yetiştirme teknikleri Avokado anaçlar ve anaç kalem ilişkileri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Türkiye ve dünyada yetişen yeni avokado çeşitleri ve özellikleri Avokado bahçe tesisi planlaması ve modern yetiştiricilik teknikleri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Kivi fidan yetiştirme teknikleri Kivi anaçlar ve anaç kalem ilişkileriteknikleri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Türkiye ve dünyada yetişen yeni kivi cevizi çeşitleri ve özellikleri Kivi bahçe tesisi planlaması ve modern yetiştiricilik teknikleri Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders ile ilgili ders notları, yardımcı kaynaklardaki ilgili konular ve akademik makalelerin okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar