DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Taze Doğranmış Ürünlerin Fizyolojisi, Ambalajlanması ve Muhafazası BB   560 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ömür DÜNDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Taze doğranmış ürünleri öğrenir
Dersin İçeriği
Taze dilimlenmiş ürünlerin, hazırlanması (boylama, temizleme, doğrama, kimyasal uygulamalar), farklı ambalaj malzemelerinde (modifiye atmosfer torbaları, stretch filmler) paketlenmesi ve bu ürünlerin taşınma ve depolanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Taze doğranmış ürünler konusunda bilgiler
2) Taze doğranmışlarda kimyasal değişmeler
3) Teknik ve kültürel uygulamaları yapma
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyada ve Türkiyede taze dilimlenmiş ürünler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Derim zamanı saptanması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Taze dilimlenmiş ürünlerin avantajları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Solunum hızını azaltma Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Taze dilimlenmeye uygun ürünler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kaliteyi etkileyen faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kesme işlemi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Kararmayı önleme Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Paketleme Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Depolama Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Modifiye atmosferde paketleme Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sıcaklık kontrolü Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Bulaşmalar Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Çevre dostu uygulamalar Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar