DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sera Sebzeciliğinin Prensipleri BB   553 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Profesyonel sera sebze yetiştiriciliğini her yönü ile öğretmek
Dersin İçeriği
Sera sebzelerinin yetiştirme teknikleri (tohum ekimi, aşılama, fide dikimi, sulama, gübreleme, tozlanma ve döllenme vb) , sera içi iklimlendirme koşulları (ısıtma, serinletme, nemlendirme, aydınlatma, CO2 gübrelemesi vb), serada en çok yetiştirilen türler bazında detaylı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Serada toprak hazırlığı ve dikim yerlerini hazırlamayı öğrenir
2) Serada dikim sistemleri, fide dikimi, sulama ve gübrelemeyi sera sebzeleri her biri için özel olarak öğrenir
3) Tozlanma ve meyve tutumu, hasat kriterlerini her bir sera sebzesi için özel olarak öğrenir
4) Sera için çeşit seçimi, sera sebzelerinde aşılama konularını detaylı olarak her tür için özel öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye ve dünya seracılığının şu andaki durumu, son gelişmeler, mevcut sorunları, çözüm önerileri Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 Güncel sera sebze çeşitlerinin tanıtımı Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
3 Sera sebzelerinde fide üretimi ve aşılama teknikleri, aşılamanın kullanım amaçları Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Sera toprağı hazırlıklar, dikim sistemleri, bitki yoğunluğu seçimi ve dikim yerleri hazırlıkalrı Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Sera sebzelerinde türe özel budama teknikleri Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
6 Sera sebzelerinin özel gübreleme programları Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Sera sebzelerinde özel sulama programları Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Öğretilen ve incelenen ders konularının çalışılması, tekrar edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
9 Seralarda ısıtma ve sera sebzelerinin özel sıcaklık gereksinimleri Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Seralarda serinletrme teknikleri Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
11 Seralarda ışıklandırma ve LED lambalarda özel ışık spekturumu (kırmızı, mavi, beyaz, uzak-infrared) Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
12 Sera sebzelerinde CO2 gübrelemesi Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
13 Sebze seralarında sera içi nemlendirme teknikleri Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Sera sebzelerinde hasat kriterleri, paketleme ve pazara hazırlık Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Seralarda topraksız yetiştiricilik sistemlerinin uygulanması Ders ile ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretilen ve incelenen ders konularının çalışılması, tekrar edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar