DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bağcılıkta Plantasyon Teknikleri BB   549 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Semih TANGOLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sofralık, kurutmalık ve şaraplık çeşitlerde bağ tesisini, budama ve terbiye şekillerini, örtü altında üzüm yetiştiriciliği konularını teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir.
Dersin İçeriği
Sofralık, kurutmalık ve şaraplık çeşitlerde bağ tesisi, Sofralık, kurutmalık ve şaraplık çeşitlerde budama ve terbiye şekilleri, örtü altında üzüm yetiştiriciliği, Dünyada ve Türkiyede örnek Plantasyonlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sofralık, şaraplık ve kurutmalık çeşitlerde bağ tesisini teorik ve uygulamalı olarak öğrenir.
2) Sofralık, şaraplık ve kurutmalık çeşitlerde terbiye ve budama şekillerini uygulayabilir.
3) Bağcılıkta Plantasyon teknikleri konusunda güncel çalışmaları takip eder.
4) Örtüaltı Üzüm yetiştiriciliğini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sofralık üzüm çeşitlerinde bağ tesisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Şaraplık üzüm çeşitlerinde bağ tesisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Kurutmalık üzüm çeşitlerinde bağ tesisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Bağ tesisi uygulaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Dünya ve Türkiye bağ bölgelerinden tesis örnekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Sofralık üzüm çeşitlerinde uygulanan terbiye şekilleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Şaraplık üzüm çeşitlerinde uygulanan terbiye şekilleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav
9 Kurutmalık üzüm çeşitlerinde uygulanan terbiye şekilleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Terbiye şekilleri uygulaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Sofralık çeşitlerde uygulanan kış budaması şekilleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Şaraplık çeşitlerde uygulanan kış budaması şekilleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Kurutmalık çeşitlerde uygulanan kış budaması şekilleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Örtüaltı Üzüm Yetiştiriciliği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
15 Örtüaltı Üzüm Yetiştiriciliği uygulaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar