DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri I BB   547 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ömür DÜNDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinin derim, paketleme, depolama ve taşıma koşullarının incelenmesidir. Derim sonrası kayıpların nedenlerinin ve azaltılma yollarının tartışılması.
Dersin İçeriği
Hasat, paketleme, depolama ve taşıma koşullarının incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri konusunda kavramsal ve kuramsal bilgiler edinilir.
2) Teorik ve uygulamaya yönelik yöntemleri bilir.
3) Özel ürünlerin muhafazası sırasında görülen sorunları bilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyve, sebze ve üzümlerde derim Ders notları Anlatım
Tartışma
2 Meyve, sebze ve üzümlerin doğal depolarda muhafazası Ders notları Anlatım
Tartışma
3 Meyve, sebze ve üzümlerin soguk depolarda muhafazası Ders notları Anlatım
Tartışma
4 Soguk depoda saklamanın genel kuralları Ders notları Anlatım
Tartışma
5 Ön soğutma Ders notları Anlatım
Tartışma
6 Sıcak uygulamaları Ders notları Anlatım
Tartışma
7 Soğuk depo koşulları Ders notları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav sınav Sözlü Sınav
9 Meyve ve sebzelerin kontrollü atmosferli depolarda muhafazası Ders notları Anlatım
Tartışma
10 Meyve ve sebzelerin kontrollü atmosferli depolarda muhafazası Ders notları Anlatım
Tartışma
11 Meyve ve sebzelerin modifiye atmosferde muhafazası Ders notları Anlatım
Tartışma
12 Meyvelerde görülen mantarsal ve fizyolojik bozulmalar Ders notları Anlatım
Tartışma
13 Sebzelerde görülen mantarsal ve fizyolojik bozulmalar Ders notları Anlatım
Tartışma
14 Bahçe Ürünlerinin muhafazasında dikkat edilecek diğer sorunlar Ders notları Anlatım
Tartışma
15 Soğuk depo koşullarının sağlanması Ders notları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar