DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Biyoteknolojisi BB   536 2 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslihan Yeşim YALÇIN MENDİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki biyoteknolojik yöntemler ve kullanımları
Dersin İçeriği
Bitki biyoteknolojisi temel kavramlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bİyoteknolojik kavramları öğrenir
2) Bİyoteknolojik yöntemleri öğrenir
3) Doku yöntemleri
4) Organogenesis
5) Somatik embryogenesis
6) Micropropagation
7) Somaklonal varyasyon
8) Genetik kararlılık
9) Transformasyon
10) Moleküler teknikler
11) Moleküler markörler
12) Agrobacterium ile gen transferi
13) Direk gen transferi
14) Laboratuvar çalışmaları
15) Laboratuvar çalışmaları


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki biyoteknolojisine giriş Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
2 Bitki biyoteknoloji yöntemleri Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
3 Organogenesis Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
4 Somatik embriyogenesis Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
5 Mikroçoğaltım Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
6 Somaklonal varyasyon Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
7 Genetik kaynaklar Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
8 Ara Sınav
9 Genetik kaynakların korunması Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
10 Mutasyonlar Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
11 Moleküler teknikler Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
12 PCR metodu Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
13 Agrobacterium ile Gen aktarımı Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
14 Direk gen aktarımı Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
15 Laboratory works Ders ile ilgili bilgileri çalışır ve tartışır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar