DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkilerinde Sitolojik Esaslar BB   533 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sinan ETİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki hücreleri hakkında genel bilgiler, bitki hücrelerinin morfolojisi ve kimyasal yapısı, bitki hücrelerinin organelleri, kromozomlar, bitkilerde mitoz ve mayoz bölünmeler konularında bilgi verilmesi
Dersin İçeriği
Hücrenin inorganik ve organik yapısı, hücre organelleri, kromozom ve genlerin yapı ve görevleri, amitoz, mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri, sitolojik tekniklerin uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlı organizmaların genel hücre özellikleri hakkında genel bilgiler edinir.
2) Bitki hücresinin kimyasal yapı ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olur.
3) Bitki hücresindeki organellerin yapısı ve bunların görevleri konusunda bilgi edinir.
4) Kromozomlar ve kalıtsal materyalin yavru bireylere aktarılması hakkında bilgi sahibi olur
5) Bitki hücresindeki mitoz ve mayoz bölünme olaylarını uygulamalı olarak kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki hücresinin genel yapısı ve morfolojisi ile hayvansal ve prokaryotik hücrelerden farkı Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
2 Bitki hücresinin kimyasal yapısı Bitki hücresindeki inorganik maddelerin miktar ve görevleri Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
3 Bitki hücresindeki organik maddelerin miktar ve görevleri (Proteinler) Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
4 Bitki hücresindeki organik maddelerin miktar ve görevleri (Karbonhidratlar) Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
5 Bitki hücresindeki organik maddelerin miktar ve görevleri (lipidler) Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
6 Bitki hücresindeki organik maddelerin miktar ve görevleri (Nükleik asitler, DNA, RNA) Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
7 Bitki hücresindeki organik maddelerin miktar ve görevleri (enzim, hormon ve vitaminler) Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Bitki hücresinin genel iç yapısı ile sitoplazmanın yapısı Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
10 Endoplazmik retikulum, golgi aygıtı ve ribozomlar Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
11 Lizozomlar, mikrozomlar, mitokondriler, senriol, plastidler, mikrofilametler, mikrotübüller Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
12 Nukleusun yapısı Nukleolusun yapısı Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
13 Kromozomlar Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
14 Hücre bölünmeleri (mitoz ) Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
15 Hücre bölünmeleri (mayoz ) Ders notları ve önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar