DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve Ağaçlarında Özel Budama Teknikleri BB   529 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali KÜDEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meyve ağaçlarında budama ile ilgili temel bilgileri edindirerek, yeni budama sistemlerini öğretmek ve uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin İçeriği
Meyve ağaçlarında budama ile ilgili temel bilgileri edindirerek, yeni budama sistemlerini öğretmek ve uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Budama nedir amaçları nelerdir bilir
2) Meyve ağaçlarındaki dal ve göz yapılarını bilir
3) Meyve ağaçlarında dinlenme fizyolojisi ve budama ile bağlantısını bilir
4) Meyve ağaçlarında kullanılan anaçlar ve özelliklerinin bilir
5) Budama ve ekolojik faktörlerin etkileşimini bilir
6) Budama ile erken dönemde meyve alma yöntemlerini bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Budama ve amaçlarının anlatılması Anlatım (Ders) ve Uygulama Anlatım
Tartışma
2 Meyve ağaçlarındaki dal ve göz yapılarını tanıtmak Anlatım (Ders) ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Meyve ağaçlarında dinlenme fizyolojisi ve budama ile bağlantısı. Anlatım (Ders) ve Uygulama Anlatım
Gösteri
4 Meyve ağaçlarında kullanılan anaçlar ve özelliklerinin bilinmesi Anlatım (Ders) ve Uygulama Anlatım
Gösteri
5 Budama ve ekolojik faktörlerin etkileşimi Anlatım (Ders) ve Uygulama Anlatım
Gösteri
6 Budama ile erken dönemde meyve alma yöntemleri Anlatım (Ders) ve Uygulama Anlatım
Gösteri
7 Meyve ağaçlarda fizyolojik denge Anlatım (Ders) ve Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Meyve bahçelerinde dikim sistemleri. Anlatım (Ders) ve Uygulama
10 Meyve ağaçlarında budama zamanları Anlatım (Ders) ve Uygulama Anlatım
Gösteri
11 Meyve ağaçlarında klasik budama şekilleri Anlatım (Ders) ve Uygulama Anlatım
Gösteri
12 Meyve ağaçlarında yeni budama şekilleri Anlatım (Ders) ve Uygulama Anlatım
Gösteri
13 Sert çekirdekli meyve ağaçlarında budama şekilleri Anlatım (Ders) ve Uygulama
14 Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında budama şekilleri Anlatım (Ders) ve Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Bazı subtropik meyvelerde şekil budaması(Zeytin, incir ve nar) Anlatım (Ders) ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar