DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ampelografi BB   524 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Semih TANGOLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Vitis cinsinin tanımlanmasında kullanılan kriterler, Amerikan asma anaçlarının kullanılmasını etkileyen faktörler, Amerikan asma anaçlarının özellikleri, saf Amerikan tür ve çeşitleri, melez Amerikan asma anaçları, önemli sofralık, şaraplık ve kurutmalık üzüm çeşitleri hakkında bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği
Ampelografinin tanımı ve tarihçesi, asmalar için IBPGR tanımlayıcıları, Ampelografide incelenen vejetatif ve generatif özellikler, bağcılıkta kullanılan anaç ve çeşitlerin özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Asma tür ve çeşitlerinin, bitki sistematiği içindeki yeri; morfolojik ve genetik tanımlama yöntemleri öğrenilir.
2) Asma gen kaynaklarının bağ yetiştirme ve ıslahı açısından özelliklerini ögrenir.
3) Yeni üzüm çeşit ve anaçlarını öğrenir.
4) Asma gen kaynaklarının tanınmasında ve korunmasında kullanılan uluslar arası morfolojik ve genetik yöntemleri öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ampelografinin tanımı ve tarihçesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Asma sistematiği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Üzümler için IBPGR Tanımlayıcıları Ampelografide incelenen vejetatif Özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Genetik tanımlama yöntemleri: Sitolojik ve biyokimyasal yöntemler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Genetik tanımlama yöntemleri: Moleküler teknikler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Ampelografide incelenen Çiçek, Salkım, Tane, Çekirdek Özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Ampelografide incelenen Stres ve Hastalık ve Zararlı Verileri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Asma Anaçlarının özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
10 Saf Asma Anaçları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Melez Asma Anaçları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Amerikan üzüm çeşitleri, Renkli çeşitler, Beyaz çeşitler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Yakın Doğu ve Avrupa (vinifera) Renkli sofralık üzüm çeşitleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Yakın Doğu ve Avrupa (vinifera) beyaz sofralık üzüm çeşitleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
15 Renkli ve Beyaz Şaraplık ve Kurutmalık vinifera çeşitleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar