DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Asma Islahı BB   506 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Semih TANGOLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Asma genetik kaynaklarını, asma ıslah amaçlarını ve yöntemleri ile asma ıslahı konusundaki son çalışmaları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Asmada genetik kaynaklar, asma ıslahının tarihçesi, bağcılıkta ıslah amaçları, klon seleksiyonu, melezleme ıslahı, tür içi melezlemeler, türler arası melezlemeler, türler arası melezlemelerin amaçları, poliploidi ıslahı, mutasyon ıslahı, Ülkemizde ve diğer Ülkelerde son yıllarda yapılmış klon seleksiyonu, melezleme ıslahı, poliploidi ıslahı ve mutasyon ıslahı çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Asma gen kaynaklarının ıslah amaçlı nasıl kullanılabileceği konularında bilgi kazanılır.
2) Bu derste, Asma ıslahının amaçları ve kullanılan yöntemleri öğrenir.
3) Yeni çeşit ve anaç elde edilmesine ilişkin izlenmesi gereken süreci öğrenir.
4) Yeni çeşit ve anaçların eldesi için yeterli düzeyde ıslah bilgisi edinir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Asmada genetik kaynaklar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Asma ıslahının tarihçesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Asma ıslahının amaçları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Asmada genetik farklılıklar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Asmada kalıtım Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Asmada kalıtım Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Asma ıslah yöntemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Klon seleksiyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Asmada çiçek gelişimi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Asmada tozlanma, döllenme, tane oluşumu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Melezleme ıslahı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Poliploidi ıslahı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Mutasyon ıslahı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
15 Ülkemizde yapılan klon seleksiyonu, melezleme ıslahı, poliploidi ıslahı ve mutasyon ıslahı çalışmaları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar