DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkilerinde Derim Sonrası Fizyolojisi BB   505 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ömür DÜNDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinde derim sonrasında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Bahçe ürünlerinde derim sonrasında solunum ve su kaybı, büyüme, olgunlaşma ve yaşlanma devresindeki metabolik olaylar, depo ekipmanları, farklı depolama teknikleri ve önsoğutma tartışılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Derim sonrası fizyolojisi konusunda bilgiler edinilir.
2) Bahçe ürünlerinde derim sonrası fizyolojik ve kimyasal değişmeleri yönlendirecek teknik ve kültürel uygulamaları yapma becerisi kazanılır.
3) Muhafaza sırasında görülen sorunların çözülmesi konusunda yöntemler geliştirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derim sonrasına giriş Ders notu Anlatım
Tartışma
2 Meyve ve sebzelerin yapıları ve bileşimleri Ders notu Anlatım
Tartışma
3 Meyve ve sebzelerin fizyoloji ve biyokimyaları Ders notu Anlatım
Tartışma
4 Sıcaklığın etkileri Ders notu Anlatım
Tartışma
5 Oransal nem ve su kaybının etkileri Ders notu Anlatım
Tartışma
6 Depo atmosferinin fizyolojik etkileri Ders notu Anlatım
Tartışma
7 Kontrollü ve modifiye atmosferde muhafaza Ders notu Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Sözlü Sınav
9 Fizyolojik bozulmalar Ders notu Anlatım
Tartışma
10 Meyve ve sebzelerde kalitenin değerlendirilmesi Ders notu Anlatım
Tartışma
11 Meyve ve sebzelerde derim sonrası görülen bozulmalar Ders notu Anlatım
Tartışma
12 Farklı ürünlerde derim sonrası özel uygulamalar Ders notu Anlatım
Tartışma
13 Ürünlerin paketlenmesi ve taşınması Ders notu Anlatım
Tartışma
14 Depolama teknolojisi Ders notu Anlatım
Tartışma
15 Etilen Ders notu Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar