DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Subtropik Meyveleri Islahı BB   504 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bilge YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turunçgiller ağırlıklı olmak üzere Avokado, Pikan Cevizi, Trabzon hurması, Kivi ve Litchi meyvelerinde çiçek biyolojisi, ıslahın amaçları, kullanılan ıslah yöntemleri ve uygulama teknikleri ile çeşit, verimlilik ve anaç ıslahının ayrı ayrı ele alınmaları konusunda teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerin sağlanması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Turunçgiller, Avokado, Pikan Cevizi, Trabzon hurması, Kivi ve Litchi meyvelerinde çiçek biyolojisi, ıslahın amaçları, kullanılan ıslah yöntemleri ve uygulama teknikleri ile çeşit, verimlilik ve anaç ıslahını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turunçgiller ağırlıklı olmak üzere Avokado, Pikan Cevizi, Trabzon hurması, Kivi ve Litchi meyvelerinde çiçek biyolojisi hakkında bilgi edinilir.
2) Turunçgiller ağırlıklı olmak üzere Avokado, Pikan Cevizi, Trabzon hurması, Kivi ve Litchi meyvelerinde ıslah amaçları, ıslah metodları ve uygulama teknikleri hakkında bilgi edinilir.
3) Turunçgiller ağırlıklı olmak üzere Avokado, Pikan Cevizi, Trabzon hurması, Kivi ve Litchi meyvelerinde çeşit, verimlilik ve anaç ıslahı konusunda bilgi edinilir.
4) Teorik ve uygulamaya yönelik olarak kullanıcı araştırmalarında izlenebilecek yöntemler konusunda bilgi edinir.
5) Araştırma bulguları ve teorik bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda uygulama becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyvecilikte ıslah ve ıslah stratejisi, melezleme, seleksiyon ve mutasyon ıslahı hakkında genel bilgiler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Klasik ıslaha yardımcı yöntemler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Subtropik meyve türlerinin ıslahı ve dikkat edilecek temel prensipler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Turunçgillerde çiçek yapısı, döllenme biyolojisi ve çeşit ıslahında amaçlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Turunçgillerde portakal, mandarin, limon ve altıntop türlerinde çeşit, verimlilik ıslahı ve kullanılabilecek yöntemler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Turunçgillerde anaç ıslahında amaçlar, kullanılacak yöntemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Trabzon hurması çiçek yapısı, döllenme biyolojisi ve çeşit ıslahında amaçlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders ile ilgili bilgilerin okunması Yazılı Sınav
9 Trabzon hurması anaç ıslahında amaçlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Avokadoda çiçek yapısı, döllenme biyolojisi ve çeşit ıslahında amaçlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Avokadoda anaç ıslahında amaçlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Pikan çiçek yapısı, döllenme biyolojisi ve çeşit ıslahında amaçlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Pikan anaç ıslahında amaçlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Kivi ve litchi çiçek yapısı, döllenme biyolojisi ve çeşit ıslahında amaçlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Kivi ve litchi anaç ıslahında amaçlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar