DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turunçgillerde Araştırma, Planlama ve Uygulama Teknikleri BB   036 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turunçgillerde güncel araştırma konularının tartışılması, bilimsel veri tabanlarına erişim ve kullanım, uygun deneme deseninin planlanması, istatistiksel deneme desenlerinin tanımı, seçimi ve uygulanması, elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilerek sunuma hazır hale getirilmesi konularında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Turunçgillerde sorunların tespiti; mevcut ulusal ve uluslararası araştırmalara erişim (akademik veri tabanlarının kullanımı); yetiştiricilik, fizyoloji ve ıslah çalışmalarında değerlendirmeye konu olacak uygun değişkenlerin belirlenmesi; denemenin planlanması, planının uygulanması ve denemenin yürütülmesi sırasında dikkat edilecek hususlar; deneme verilerinin alınması ve uygun şekilde kayıt edilmesi; elde edilen verilere paket programlar kullanımıyla varyans analizinin uygulanması ve post-hoc testleri yapılması; elde edilen sonuçların görsel olarak sunulması (tablo-grafik) ve yayınlanabilir duruma getirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel veri tabanlarına erişim ve kullanımını öğrenir
2) Araştırmada planlamasında uygun deneme deseni seçimini tartışabilir
3) Deneme planlamasını öğrenerek deneme kurabilir ve uygulayabilir
4) Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur
5) Verilerin bilimsel bir raporda sunuma hazır hale getirilmesini öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya turunçgil endüstrisinde öncelikli araştırma konuları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Gösteri
2 Türkiye turunçgil tarımında öncelikli araştırma konuları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Gösteri
3 Dünyada ve Türkiyede turunçgil çalışan kurum ve kuruluşların tanıtımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Gösteri
4 Turunçgil araştırma geliştirme planlamalarında karşılaşılan sorunlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bilimsel çalışma konusunun seçiminde dikkat edilecek hususlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Bilimsel veri tabanlarına erişim Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 Bilimsel veri tabanlarının ve atıf yazılımlarının kullanımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders ile ilgili bilgilerin okunması Yazılı Sınav
9 Turunçgil araştırma geliştirme çalışmalarının planlanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Turunçgil araştırma geliştirme çalışmalarında kullanılan deneme desenleri ve uygulanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Araştırmada elde edilen bilimsel verilerin kayıt edilerek saklanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
12 Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
13 Değerlendirilen verilerin bilimsel bir rapora uygun halde sunuma hazırlanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
14 Proje hazırlığında dikkat edilecek esaslar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Proje hazırlığında dikkat edilecek esaslar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar