DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turunçgillerde Beslenme Fizyolojisi BB   035 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turunçgillerde beslenme fizyolojisi içerisinde yer alan doğru bitki besleme, verim ve kalite üzerine beslenmenin etkisi, fizyolojik bozulmalar, besin elementi noksanlıklarından kaynaklı semptomlar ve gübreleme programı gibi konular hakkında bilgi ve tecrübe kazanır
Dersin İçeriği
Turunçgillerde yanlış ve eksik/fazla besleme nedeniyle ortaya çıkan problemler, verim ve kalite üzerine etkileri; bitki besin elementlerinden kaynaklanan fizyolojik bozulmalar; fizyolojik bozulmaların giderilmesi için alınması gerekli önlemler; bitki besin elementlerinin eksiklik ve fazlalığında meydana gelen semptomlar; yaprak analizleri ve sonuçlarının değerlendirilmesi; yaprak analiz sonuçlarına göre gübreleme programı hazırlanması; yopraktan ve yapraktan verilen gübre tipleri ve içerikleri; gübrelerin verilme zamanı ve uygulama dozu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turunçgillerde bitki besin elementlerinin eksiklik teşhisini yapar.
2) Bitki besin elementlerinin bitki bünyesindeki görevlerini bilir
3) Yaprak analizi sonuçlarını değerlendirir ve gübreleme programı yapar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turunçgillerde Azot Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Turunçgillerde Fosfor Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Turunçgillerde Potasyum Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Turunçgillerde Kalsiyum Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Turunçgillerde Magnezyum Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Turunçgillerde Mangan Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Turunçgillerde Çinko Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Sorusu Hazırlama Yazılı Sınav
9 Turunçgillerde Demir Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Turunçgillerde bitki besin elementlerinin eksiklik ve aşırılık simptomları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Turunçgillerde yaprak analizi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Turunçgillerde gübreler ve gübreleme programı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Gübrelerin topraktan uygulanması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Fertigasyon (damla sulama yöntemiyle gübreleme) Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Gübrelerin yapraktan uygulanması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Sorusu Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar