DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Islahında Kullanılan Moleküler Teknikler BB   030 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yıldız KAÇAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
DNA, RNA ve PCR hakkında bilgi verilmesi, başlıca moleküler markörlerin tipleri, avantajları/dezavantajları ve bahçe bitkileri ıslahında kullanım alanları
Dersin İçeriği
DNA, RNA ve PCR hakkında bilgi verilmesi, çözelti hazırlama, moleküler markörlerin tipleri (RAPD, SSR, ISSR vb.), moleküler markırların avantajları/dezavantajları ve bitki ıslahında kullanım alanları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2) Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
3) Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümleme
4) Bahçe bitkileri ve moleküler biyoloji ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yo
5) Bahçe bitkileri ve moleküler biyoloji ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6) Bahçe bitkileri ve moleküler biyoloji ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değe
7) Bahçe bitkileri ıslahı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapma
8) Bilgilerin ara sınav ile değerlendirilmesi
9) Bahçe bitkileri ıslahı ile ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
10) Bahçe bitkileri ıslahı alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
11) Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
12) Bahçe bitkileri ve moleküler markırlar ile ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
13) Bahçe bitkilerinin moleküler ıslahı ile ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
14) Bahçe bitkileri moleküler ıslahı alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
15) Bahçe bitkileri moleküler ıslahında etik ve biyogüvenlik kavramlarını anlayabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 DNA, RNA teorik anlatım, Bitkilerde DNA izolasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
2 Moleküler genetik laboratuvarının tanıtılması, Laboratuvar Uygulaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Deney / Laboratuvar
3 Polimeraz Zincir Reaksiyonları, Elektroforez Sistemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
4 Laboratuvar Uygulaması: PCR optimizasyonu -PCR reaksiyonlarının hazırlığı ve döngü koşullarının belirlenmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Deney / Laboratuvar
5 Biyokimyasal markırlar ve bitki ıslahında kullanımı, Hibridizasyona dayalı marker sistemleri ve ıslahta kullanımı (RFLP) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
6 Laboratuvar Uygulaması: Agaroz and Poliakrilamid jel hazırlanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Deney / Laboratuvar
7 Moleküler Markırlar (RAPD, ISSR, SRAP) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Laboratuvar Uygulaması: RAPD, ISSR ve SRAP Ders ile ilgili bilgilerin okunması Deney / Laboratuvar
10 Moleküler Markırlar (SSR, AFLP, SSCP) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
11 Laboratuvar Uygulaması: SSR, AFLP ve SSCP Ders ile ilgili bilgilerin okunması Deney / Laboratuvar
12 Bitkilerde Genetik Haritalama ve MAS Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
13 Laboratuvar Uygulaması: Genetik Haritaların Oluşturulması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Deney / Laboratuvar
14 Bitkilerde Gen İfadesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler -cDNA AFLP, Mikroarray, RNA seq, Real Time PCR Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
15 Laboratuvar Uygulaması: Real Time PCR Ders ile ilgili bilgilerin okunması Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar