DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği I BB   027 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sinan ETİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroskop çeşitleri, mikroskop kullanımı ve değişik preparasyon teknikleri hakkında temel bilgiler verilmesi, laboratuarda kullanılan çeşitli malzeme ve aletlerin tanıtılması ve bazı temel analiz yöntemlerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Bahçe Bitkileri araştırmalarında yararlanılan çeşitli malzeme, alet ve cihazın tanıtılması, kullanılması ve bunlarla çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar, laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin özellikleri ve çözeltilerin hazırlanması, mikroskopların tanıtılması ve kullanım esasları, mikroskop incelemelerine yönelik preparat hazırlama teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuarda çalışırken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi sahibi olur.
2) Bahçe bitkileri araştırmalarında laboratuarda yararlanılan çeşitli malzeme, alet ve cihazları tanır ve bunları kullanacak duruma gelir.
3) Laboratuarda kullanılan kimyasal maddelerin özellikleri ve çözelti hazırlama hakkında bilgi sahibi olur.
4) Mikroskop incelemelerine yönelik preparat hazırlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
5) Değişik mikroskopları tanır ve kullanacak duruma gelir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 -Metrik ölçü birimleri, -Mikroskopların kullanım amaçları, -Mikroskopların sınıflandırılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
2 -Bir mikroskobun kısımları ve fonksiyonları, -Basit ışık mikroskopları ve stereoskobik mikroskopların çalışma prensipleri, -Mikroskopların incelem Önerilen kaynaklardan ilgili k Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
3 -Mikroskop büyütme güçlerinin hesaplanması, -Objektif mikrometre ve oküler mikrometre kullanarak obje boyutlarının ölçülmesi, -Oküler ağ mikrometre Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
4 -Mikroskopta fotoğraf çekme, -Resim üzerinde boyutu bilinen bir objenin gerçek boyutunun hesaplanması, -Gerçek boyutu bilinen bir objenin resim üz Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
5 Faz-Kontrast, Karanlık Alan, Floresans, Polarizasyon ve Elektron mikroskoplarının çalışma prensipleri ve kullanım amaçları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
6 -Mikroskopta incelemeye yönelik örnek fiksasyonu, -Fiksasyon çeşitleri ve yöntemleri, -Fiksasyon sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
7 -Mikrotomlar ve kullanımı -Preperasyon teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 -Laboratuar kullanım ilkeleri, -Laboratuarda alınması gerekli önlemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
10 -Çözelti hazırlama (ppm, yüzde değer, normalite ve molarite) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
11 -Laboratuarda en çok kullanılan cam malzemelerin tanıtımı, özellikleri ve kullanılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
12 Laboratuar aletlerinin tanıtımı ve kullanılması 1 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
13 Laboratuar aletlerinin tanıtımı ve kullanılması 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
14 --Titrasyon asitliğinin saptanması için gerekli çözeltiler, titrasyon ve hesaplamalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
15 Spektrofotometrelerle çalışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yıl sonuna kadar işlenmiş konuları çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar