DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım ve Genel Prensipleri BB   025 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nurgül Fetiye TÜREMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik tarım hakkında bilgi vermek, Organik tarımın önemi ve prensipleri hakkında bilgi vermek, organik tarımın geliştirilmesi, organik ve konvansiyonel ürünlerin besin değeri, organik gübreler, hastalık-zararlı ve yabancı ot kontrolü, organik ve konvansiyonel ürünler hakkında bilgi öğrenir.
Dersin İçeriği
Organik tarımın; geçmişi,geleceği ve yarını,çevre kirliliği, organik gübreler, organik bitki koruma metotları, biyolojik kontrol, biyoteknik kontrol, yabancı ot ve malç, organik sebze yetiştiriciliği, organik meyve yetiştiriciliği, organik turunçgil yetiştiriciliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarımın amacını öğrenir.
2) Organik tarım ve Konvansiyonel tarım arasındaki farklılıkları anlar.
3) Doğal kaynakları korumada kaynak kontrolü bilincini kazanır.
4) Organik tarımda kullanılan hastalık ve zararlı kontrol yöntemleri hakkında bilgileri öğenir.
5) Organik tarım yönetmeliği hakkında bilgi kazanır.
6) Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyonu hakkında bilgiyi öğrenir.
7) Organik yabancı ot yönetimini öğrenir.
8) Organik tarımı uygulamada görerek konvansiyonel yetiştiricilikle tanımlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarım: geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Çevre kirliliği 1 (Hava ve su kirliliği ve bunu oluşturan etmenler) Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
3 Çevre kirliliği2 (Tarımsal kirlilik ve konvansiyonel tarımın oluşturduğu kirlilik) Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Organik tarımda bitki besin maddesi kaynakları Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Azotun, Fosforun ve Potasyumun doğal yollarla karşılanması Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
6 Organik Gübreler (çiftlik gübresi) Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Organik Gübreler (kompost yapımı) Ara sınav hazırlığı Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ara sınav Sözlü Sınav
9 Biyolojik mücadele Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Biyoteknik kontrol Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
11 Yabancı ot yönetimi Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
12 Ekim Nöbeti Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
13 Örtü altında organik tarım Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
14 Organik tarım yönetmeliği Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
15 Organik tarımda sertifikasyon Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar