DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkilerinin Çoğaltma Materyallerinin Organik Üretim Yöntemleri BB   023 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nurgül Fetiye TÜREMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik tarım hakkında bilgi vermek. Organik tarımın önemi ve prensipleri hakkında bilgi vermek. Organik tarımın geliştirilmesi. Organik çoğaltma materyallerin elde edilme yöntemleri
Dersin İçeriği
Organik tarımın; geçmişi, bugünü ve geleceği, çevre kirliliği, organik gübreler, organik bitki koruma metodları, organik çoğaltma materyallerin elde edilmesi ve muhafazası

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarımın amacını öğenir.
2) Doğal kaynakları korumada kaynak kontrolü bilincini kazanır.
3) Organik ve Konvansiyonel tarım arasındaki faklılıkları anlar.
4) Organik çoğaltma materyallerinin nelerden sağlandığını anlar
5) Organik tarım yönetmeliği hakkında bilgi kazanır.
6) Organik tarımı uygulamada görerek konvansiyonel yetiştiricilikle tanımlar
7) Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyonu hakkında bilgiyi öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarım: geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
2 Çevre Kirliliği 1 (Hava ve su kirliliği ve bunu oluşturan etmenler) Ders Notları ve Kitaplar, Powerpoint Sunusu hazırlığı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
3 Çevre Kirliliği 2 (Tarımsal kirlilik ve konvansiyonel tarımın oluşturduğu kirlilik) Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
4 Organik tarımda bitki besin maddesi kaynakları Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
5 Azotun, Fosfoun ve Potasyumun doğal yollarla karşılanması Ders Notları ve Kitaplar, Powerpoint Sunusu hazırlığı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
6 Organik Gübreler (Çiftlik gübresi) Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
7 Organik tarım Yönetmeliği Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Bu haftaya kadar incelenen konuları önerilen kaynakları ve ders notlarından çalışarak sınava hazırlanma Performans Değerlendirmesi
9 Organik çoğaltma materyallerin elde edilme yöntemleri Ders Notları ve Kitaplar, Powerpoint Sunusu hazırlığı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
10 Organik çoğaltma materyallerinin muhafazası Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
11 Örtü altında organik tarım Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
12 Organik tarımda sertifikasyon Ders Notları ve Kitaplar, Powerpoint Sunusu hazırlığı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
13 Biyolojik Mücadele Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
14 Biyoteknik kontrol Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
15 Yabancı ot yönetimi Ders Notları ve Kitaplar, Powerpoint Sunusu hazırlığı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca incelenen konuları önerilen kaynakları ve ders notlarından çalışarak sınava hazırlanma Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar