DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makromantarların Taksonomisinde Kullanılan Morfolojik ve Moleküler Yön. BB   017 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hatıra TAŞKIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mantar taksonomisinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Makromantarların sistematik olarak tanılanmasında kullanılan morfolojik, mikroskobik ve DNA dizi analizlerine dayalı moleküler metodlar hakkında bilgiler içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makromantar taksonomisi alanında bilgi sahibi olma
2) Mantar taksonomosinde ekoloji, konukçu bitki, ekolojik özellikler gibi bazı bilgilerin önemini anlama
3) Makromantarların morfolojik tanılanmasını yapabilme
4) Makromantarların mikroskobik tanılanmasını yapabilme
5) Makromantarların moleküler tanılanmasını yapabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makromantarların tanımı Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
2 Makromantar çeşitleri Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
3 Mantar taksonomisi Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
4 Varyete, tür, cins, familya gibi kavramların tanımı Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
5 Mantar taksonomisinde kullanılan morfolojik yöntemler Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
6 Doğru tanım için doğru görüntü alma ve GPS koordinatlarının önemi Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
7 Mantarın toplandığı yerin ekolojik özelliklerinin ve konukçu bilgisinin önemi Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
9 Mikroskobik tanılama yöntemleri Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
10 Spor ölçüleri, spor şekilleri ve süslemeleri vb özellikler taksonomide neden önemlidir Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
11 Mikroskobik tanılamada kullanılan kimyasal boya maddeleri Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
12 Moleküler tanılama yöntemleri Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
13 DNA dizi analizleri nasıl yapılır Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
14 DNA dizi analizlerinde hangi gen bölgeleri kullanılır Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
15 Filogenetik ağaç oluşturma ve yorumlama Bilimsel makaleler, kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar