DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turunçgil Fizyolojisi BB   011 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turunçgillerde fotosentez, terleme ve solunum olayları ve bu olayları etkileyen faktörler, su ve mineral besin maddelerinin alınımı ve taşınması, ağaç gelişimi ve etkili faktörler, çiçeklenme oluşumu ve gelişimi, meyve oluşumu, gelişmesi ve dökümlerine yönelik bilgilerle donatılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Turunçgillerde fotosentez, terleme ve solunum olayları ve bu olayları etkileyen faktörler, su ve mineral besin maddelerinin alınımı ve taşınması, ağaç gelişimi ve etkili faktörler, çiçeklenme oluşumu ve gelişimi, meyve oluşumu, gelişmesi ve dökümlerini kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu ders kapsamında Turunçgillerde fotosentez, terleme ve solunum olayları ve bu olayları etkileyen faktörler, su ve mineral besin maddelerinin alınımı ve taşınması konusunda bilgi edinir.
2) Turunçgillerde ağaç gelişimi ve etkili faktörler, çiçeklenme oluşumu ve gelişimi, meyve oluşumu, gelişmesi ve dökümleri konusunda bilgi edinir.
3) Teorik ve uygulamaya yönelik olarak kullanıcı araştırmalarında izlenebilecek yöntemler konusunda bilgi edinir.
4) Araştırma bulguları ve teorik bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda uygulama becerisi kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki Fizyolojisi ve Tarım, Bitki Fizyolojisinin Bölümleri (Metabolizma, Büyüme Gelişme ve Hareket fizyolojisi) Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Bitki yapısına genel bir bakış ve bitki hücreleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Turunçgillerde vejetatif ve generatif büyüme ve gelişmenin düzenlenmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Büyümeyi düzenleyen çevre faktörleri (Işık, Sıcaklık, Su, Beslenme) Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
5 Turunçgillerde temel metabolik olaylar Fotosentez Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Turunçgillerde temel metabolik olaylar Solunum, Terleme Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Büyümeyi düzenleyici içsel maddeler ve Turunçgillerin büyüme ve gelişmesindeki rolleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Yazılı Sınav
9 Kök ve sürgün gelişimi koordinasyonu ve bitki-toprak-su ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
10 Bitki Toprak Besin elementi ilişkisi, Bitki besin elementi alımı ve kullanımı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Vejetatif ve generatif büyümenin koordinasyonu Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Tartışma
Gösteri
12 Turunçgillerde çiçek gelişimi, tomurcuk tipleri ve çiçek oluşumunu etkileyen faktörler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Meyve oluşumu ve etkileyen faktörler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Meyve büyüme dönemleri ve etkili faktörler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Meyve dökümleri ve dökümlerde etkili faktörler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar