DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Derim Sonrasında Enstrümantal Analiz BB   007 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Okan ÖZKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Derim sonrasında tarımsal ürünlerin laboratuvar işlemlerinin hazırlanması ve uygun metot ile analizlerinin gerçekleştirilmesinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Temel laboratuvar terimleri, Laboratuvar alet ve ekipmanlarının tanıtımı, Derim sonrası laboratuvarlarında yapılması gereken analiz yöntemleri, Tarımsal ürünlerin analize hazır hale getirilmesi, Derim sonrası laboratuvar uygulama çalışmaları, Laboratuvar çalışmalarından elde edilecek bulguların raporlanması, Kimyasallar, Laboratuvarların fiziki koşulları ve altyapı, Ergonomi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Derim sonrası yapılması gereken laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi sahibidir
2) Laboratuvar ekipmanlarını tanır
3) Laboratuvar analiz metodlarını bilir
4) İş disiplinine sahiptir
5) Laboratuvar kimyasallarının yaratabileceği etkilerinin farkındadır
6) Grup çalışması bilinci gelişir
7) İşlerini belirli bir plan çerçevesinde gerçekleştirir
8) Malzemeleri analiz öncesi hazırlama yeteneği vardır
9) Çalışmaları sırasında ergonomiye önem verir
10) İş sağlığı ve güveliğini uygulamalarda göz önünde bulundurur
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş; Temel laboratuvar terimleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
2 Laboratuvar ekipmanlarının tanıtımı Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
3 Derim sonrası laboratuvarlarında yapılması gereken analiz metodları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
4 Tarımsal ürünlerin analize hazır hale getirilmesi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
5 Derim sonrası laboratuvar uygulama çalışmaları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
6 Laboratuvar çalışmalarından elde edilecek bulguların raporlanması Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
7 Laboratuvar çalışma koşulları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
8 Ara Sınav Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
9 Uyarı levhaları ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
10 Kimyasallar Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
11 Laboratuvarların fiziki koşulları ve altyapı Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
12 Ergonomi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
13 Laboratuvarlarda çalışma kültürü Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
14 Derim sonrası laboratuvar çalışmalarında meydana gelebilecek atıklar Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
15 Atıkların depolanması ve bertaraf edilmesi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar