DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Fenolik Bileşikler BB   006 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nesibe Ebru KAFKAS
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde fenolik bileşikler hakkında bilgi verilmesi
Dersin İçeriği
Bitkilerde fenolik bileşikler ve sınıflandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerde fenolik bileşikleri tanımını öğrenir.
2) Bitkilerde fenolik bileşiklerin sınıflandırılmasını öğrenir.
3) Fenolik bileşiklerin bitki savunma mekanizmasındaki rolleri
4) Fenolik bileşiklerin kurağa dayanımdaki rolleri
5) Fenolik bileşiklerin soğuğa dayanımdaki rolleri
6) Fenolik bileşiklerin hastalıklara dayanımdaki rolleri
7) Fenolik bileşiklerin zararlılara dayanımdaki rolleri
8) Fenolik bileşiklerin extraksiyon yöntemleri
9) Fenolik bileşiklerin kalitatif ve kantitaif olarak belirlenme yöntemleri
10) Fenolik bileşiklerin kimyasal yapısı
11) Fenolik bileşiklerin sentezi
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerde fenolik bileşikleri tanımı İlgili kitaplar
2 Bitkilerde fenolik bileşiklerin sınıflandırılmasını öğrenir. İlgili kitaplar
3 Fenolik bileşiklerin bitki savunma mekanizmasındaki rolleri İlgili kitaplar
4 Phenolic compounds and their roles in drought İlgili kitaplar
5 Phenolic compounds and their roles in cold İlgili kitaplar
6 Fenolik bileşiklerin hastalıklara dayanımdaki rolleri İlgili kitaplar
7 Fenolik bileşiklerin zararlılara dayanımdaki rolleri İlgili kitaplar
8 Ara Sınav
9 Fenolik bileşiklerin extraksiyon yöntemleri İlgili kitaplar
10 Fenolik bileşiklerin kalitatif ve kantitaif olarak belirlenme yöntemleri İlgili kitaplar
11 Fenolik bileşiklerin kimyasal yapısı İlgili kitaplar
12 Fenolik bileşiklerin sentezi İlgili kitaplar
13 Fenolik bileşiklerin ektraksiyon yöntemleri İlgili kitaplar
14 Fenolik bileşiklerin analizi İlgili kitaplar
15 Fenolik bileşiklerin insan sağlığı ve beslenmesi açısından önemi İlgili kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar