DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Bahçe Bitkilerinde Kullanımı BB   005 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayzin KÜDEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Büyümeyi düzenleyici maddelerin tanıtımı, bahçe bitkileri için önemi ve kullanıldığı alanlar
Dersin İçeriği
Büyümeyi düzenleyici maddeler ve bunların bahçe bitkilerinde kullanımı çin gerekli bilgileri kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Büyümeyi düzenleyici maddeleri bilir
2) Büyümeyi düzenleyici maddelerin kullanıldığı alanları bilir
3) Büyümeyi düzenleyici maddeleri uygulayarak bahçe bitkilerinde verimlilik ve kalitenin arttırılacağını bilir
4) Bitkilerde doğal olarak bulunan büyümeyi düzenleyici maddelerin yanısıra sentetik maddeleri de bilir.
5) Büyümeyi düzenleyici maddelerin bitki fizyolojisindeki önemini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Büyümeyi düzenleyici maddelerin tanıtımı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
2 Oksinler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
3 Oksinlerin kullanıldığı alanlar Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 Gibberellinler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
5 Gibberellinlerin kullanıldığı alanlar Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
6 Sitokininler ve kullanımı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
7 Ethrel ve kullanımı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Absizik asit Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
10 Absizik asitin (ABA) kullanıldığı alanlar Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Brassinosteroidler ve Jasmonik asit Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
12 Poliaminler ve salisilik asit Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Bitki hormonlarının yararları ve zararları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Bitki hormonları konusundaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Büyümeyi düzenleyici maddeler üzerine son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar