DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Kromatografi Teknikleri BB   003 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nesibe Ebru KAFKAS
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kromatografi ile ilgili temel ve pratik bilgileri tanımlar
Dersin İçeriği
Kromatografi ve bitkilerde kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kromatografinin tanımını öğrenir.
2) Kromatografi teknikleri hakkında bilgi sahibi olunur.
3) Kromatografinin prensipleri
4) Kromatografinin kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kromatografinin tanımı Kromatografi ile ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
2 Kromatografinin sınıflandırılması Kromatografi ile ilgili kitaplar
3 Karbonhidratlar ve kromatografi Kromatografi ile ilgili kitaplar
4 Proteinler ve kromatografi Kromatografi ile ilgili kitaplar
5 Aminoasitler ve kromatografi Kromatografi ile ilgili kitaplar
6 Aroma ve kromatografi Kromatografi ile ilgili kitaplar
7 Sekonder metabolitler ve kromatografi Kromatografi ile ilgili kitaplar
8 Ara Sınav
9 Vitaminler ve kromatografi Kromatografi ile ilgili kitaplar
10 Hormonlar ve kromatografi Kromatografi ile ilgili kitaplar
11 pestisler ve kromatografi Kromatografi ile ilgili kitaplar
12 yağ asileri ve kromatografi Kromatografi ile ilgili kitaplar
13 Kromatogramların değerlendirilmesi Kromatografi ile ilgili kitaplar
14 Kromatografi için ön hazırlık işlemleri Kromatografi ile ilgili kitaplar
15 Kolonlar ve özellikleri Kromatografi ile ilgili kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar