DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sebze Gen Kaynaklarının Tanımlanması ve Değerlendirilmesi BB   002 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlknur SOLMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze genetik kaynaklarının önemini, karakterizasyon, muhafaza ve değerlendirme yöntemlerini öğrenir
Dersin İçeriği
Sebzelerde gen merkezleri, Sebze gen kaynaklarının koruma yöntemleri, Solanaceae, Cucurbitaceae vb familyalara ait sebze türlerinde morfolojik ve moleküler tanımlama s

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sebzelerde genetik kaynakların önemini kavrar
2) Sebzelerde gen kaynaklarını koruma yöntemlerini öğrenir
3) Sebze genetik kaynaklarını tanımlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyada sebze gen merkezleri Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Türkiye'de sebze gen merkezleri Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sebze gen kaynaklarını in situ koruma yöntemleri Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sebze gen kaynaklarını ex situ koruma yöntemleri Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sebzelerde morfolojik karakterizasyon Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sebzelerde moleküler karakterizasyon Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sebze gen kaynaklarının ıslahta kullanımı Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 Domateste karakterizasyon Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Biberde karakterizasyon Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Patlıcanda karakterizasyon Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Karpuzda karakterizasyon Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kavunda karakterizasyon Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar
14 Hıyarda karakterizasyon Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kabakta karakterizasyon Bilimsel makaleler, ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar