DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinin Prensipleri BB   001 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlknur SOLMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Açıkta sebze yetiştiriciliğinin prensiplerini öğrenir
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiye'de ekonomik öneme sahip açıkta yetiştirilen sebze türleri ve modern yetiştirme teknikleri ( ekim, dikim, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlı kontrolü)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Açıkta yetiştirilen sebze türlerini tanır
2) Açıkta yetiştirilen popüler sebze çeşitlerini öğrenir
3) Modern açıkta sebze yetiştirme tekniklerini uygulayabilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Açıkta yetiştirilen güncel sebze çeşitleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Açıkta yetiştirilen güncel sebze çeşitleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sebze fidesi üretimi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Açıkta sebze yetiştirme teknikleri ( tohum ekimi, fide dikimi) Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Açıkta sebze yetiştirme teknikleri (sulama) Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Açıkta sebze yetiştirme teknikleri (gübreleme) Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Açıkta sebze yetiştirme teknikleri (hastalık ve zararlı kontrolü) Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 Açıkta domates yetiştiriciliği Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Açıkta biber yetiştiriciliği Ders notları, kaynak kitaplar
11 Açıkta hıyar yetiştiriciliği Ders notları, kaynak kitaplar
12 Açıkta karpuz yetiştiriciliği Ders notları, kaynak kitaplar
13 Açıkta kavun yetiştiriciliği Ders notları, kaynak kitaplar
14 Açıkta karnabahar yetiştiriciliği Ders notları, kaynak kitaplar
15 Açıkta turp yetiştiriciliği Ders notları, kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar