DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği BYE   BK1 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Rifat ULUSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın hazırlama konularının öğrenciye öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Okur- yazar olmanın önemi, Bilimsel araştırma teknikleri, Bilimsel yayın, sunu ve poster hazırlama, Bilim ve etik, Bilim ve Ahlak, Bilimde etik dışı davranışlar ile Laboratuvarda taciz ve yasal olmayan konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın hazırlama konularının bilir
2) Bilimsel sunu hazırlamayı bilir
3) Bilim etiği ve ahlak konularını öğrenir
4) Bilim dışı konuların ve davranışların neler olduğunu bilir
5) Birey olarak bir bilim insanının üzerine düşen görevler ve yapılması gerekenleri bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel yayın hazırlamada dikkat edilmesi gerekli konular ve etik problemleri 1 Kaynak kitaplardaki ilgili konular
2 Bilimsel yayın hazırlamada dikkat edilmesi gerekli konular ve etik problemleri 2 Kaynak kitaplardaki ilgili konular
3 Bilimsel yayın hazırlamada dikkat edilmesi gerekli konular ve etik problemleri 3 Kaynak kitaplardaki ilgili konular
4 Sözlü bilimsel sunu hazırlamada dikkat edilmesi gerekli konular ve etik problemleri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
5 Poster bilimsel sunu hazırlamada dikkat edilmesi gerekli konular ve etik problemleri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
6 Bilim ve Etik, Etik teorisi ve uygulamaları Kaynak kitaplardaki ilgili konular
7 Ahlak teorisi, Ahlaki seçimler ve Rölativizm Kaynak kitaplardaki ilgili konular
8 Ara Sınav Kaynak kitaplardaki ilgili konular
9 Araştırmalarda Nesnellik: Araştırmada dürüstlük, Bilimde suiistimal, Hata ve kendini kandırma Kaynak kitaplardaki ilgili konular
10 Araştırmalarda Nesnellik: Araştırmada tarafgirlik ve çıkar çatışması ile Açıklık ve Bilgi Yönetimi Kaynak kitaplardaki ilgili konular
11 Bilimsel yayınlarda görülen etik dışı davranışlar: İntihal, Dürüstlük, Dikkat, Açıklık ve Toplumsal sorumluluk Kaynak kitaplardaki ilgili konular
12 Bilimsel yayınlarda görülen etik dışı davranışlar: Yasal olma durumu, Fırsatlar, Verimlilik, Karşılıklı saygı, Alçakgönüllülük Kaynak kitaplardaki ilgili konular
13 Bilimsel yayınlarda görülen etik dışı davranışlar: Yayında nesnellik ve onur payı verme, fikri mülkiyet ile bilim, medya ve halk ilişkileri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
14 Bilimsel yayınlarda görülen etik dışı davranışlar: Öğretmen öğrenci ilişkileri, Taciz Kaynak kitaplardaki ilgili konular
15 Bilimsel yayınlarda görülen etik dışı davranışlar: Denekler üzerinde yapılan çalışmalar ve Kaynak kullanımı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitaplardaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar