DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel yayın hazırlamada dikkat edilmesi gerekli konular ve etik problemleri 1 Kaynak kitaplardaki ilgili konular
2 Bilimsel yayın hazırlamada dikkat edilmesi gerekli konular ve etik problemleri 2 Kaynak kitaplardaki ilgili konular
3 Bilimsel yayın hazırlamada dikkat edilmesi gerekli konular ve etik problemleri 3 Kaynak kitaplardaki ilgili konular
4 Sözlü bilimsel sunu hazırlamada dikkat edilmesi gerekli konular ve etik problemleri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
5 Poster bilimsel sunu hazırlamada dikkat edilmesi gerekli konular ve etik problemleri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
6 Bilim ve Etik, Etik teorisi ve uygulamaları Kaynak kitaplardaki ilgili konular
7 Ahlak teorisi, Ahlaki seçimler ve Rölativizm Kaynak kitaplardaki ilgili konular
8 Ara Sınav Kaynak kitaplardaki ilgili konular
9 Araştırmalarda Nesnellik: Araştırmada dürüstlük, Bilimde suiistimal, Hata ve kendini kandırma Kaynak kitaplardaki ilgili konular
10 Araştırmalarda Nesnellik: Araştırmada tarafgirlik ve çıkar çatışması ile Açıklık ve Bilgi Yönetimi Kaynak kitaplardaki ilgili konular
11 Bilimsel yayınlarda görülen etik dışı davranışlar: İntihal, Dürüstlük, Dikkat, Açıklık ve Toplumsal sorumluluk Kaynak kitaplardaki ilgili konular
12 Bilimsel yayınlarda görülen etik dışı davranışlar: Yasal olma durumu, Fırsatlar, Verimlilik, Karşılıklı saygı, Alçakgönüllülük Kaynak kitaplardaki ilgili konular
13 Bilimsel yayınlarda görülen etik dışı davranışlar: Yayında nesnellik ve onur payı verme, fikri mülkiyet ile bilim, medya ve halk ilişkileri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
14 Bilimsel yayınlarda görülen etik dışı davranışlar: Öğretmen öğrenci ilişkileri, Taciz Kaynak kitaplardaki ilgili konular
15 Bilimsel yayınlarda görülen etik dışı davranışlar: Denekler üzerinde yapılan çalışmalar ve Kaynak kullanımı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitaplardaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar