DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve Ağaçlarında Uygulamalı Biyoteknoloji BK   590 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mukaddes KAYIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meyve ağaçlarında uygulanan doku kültürü, somatik hibidizasyon ve gen transferi tekniklerini uygulamalı olarak öğretmek
Dersin İçeriği
Bitki biyoteknolojisinin genel prensipleri, meyve ağaçlarında doku kültürü teknikleri kapsamıdn vitro klonal üretimi, meristem kültürü, sürgün ucu aşılama, proplast kültürü, somatik hibridizasyon ve gen transferi teknikleri teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki biyoteknolojisi hakkında kronolojik gelişme aşamalarını öğrenir
2) Bitki biyoteknolojisinin içeriklerini öğrenir
3) Doku kültürü tekniklerinden in vitro klonal üretim, meristem kültürü, sürgün ucu aşılama gibi üretim tekniklerini öğrenir ve uygulama yapar
4) In vitro klonal seleksiyon ile hastalık ve ekstrem çevre şartlarına tolerant bitki çeşitlerini geliştirme yöntemlerini öğrenir
5) Protoplast kültürü ve fuzyonu ile somatik hibridizasyon tekniğini öğrenerek ekstrem çevre şartlarına toleransı arttırılmış, hastalık ve zararlılara dayanıklı bitki geliştirme tekniğini öğrenir ve uygulama yapar
6) Agrobacterium aracılığı ile gen transferini uygulamalı öğrenir
7) Direkt gen transferi (Protoplasta PEG ile DNA aktarımı) tekniğini öğrenir ve uygulama yapar
8) Protoplasttan bitki rejenerasyonunu öğrenir
9) Somatik hibrit bitkilerin in vitro koşullarda yetiştirilmesini ve analizini öğrenir
10) Sert Çekirdekli meyve ağaçlarında in vitro klonal üretim tekniklerini öğrenir
11) Sert Çekirdekli meyve ağaçlarında doku kültürü ile köklendirme yöntemlerini öğrenir
12) Somatik hibrit bitkilerin moleküler yöntemlerle analizini öğrenir
13) Transgenik bitkilerin histokimyasal GUS analizi yöntemlerini öğrenir
14) Transgenik bitkilerin moleküler yöntemlerle analizini öğrenir
15) Dünyada biyoteknolojik yöntemlerle geliştirlmiş ticari kültür bitkileri hakkında bilgi edinir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki biyoteknolojisinin gelişme aşamalarının kronolojik olarak anlatılması ve öğrencilere uygulama için ödevlerin verilmesi Ders notlarının ve kaynak kitapları Anlatım
Gösteri
Ödev
2 Bitki doku ve meristem kültürleri ile sürgün ucu aşılama metodları ve turunçgillerde uygulaması Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Ödev
3 In vitro klonal üretim metodları ve sert çekirdekli meyve anaçlarında (Şeftali, kayısı) uygulama alanları Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Ödev
4 Zeytin ağaçlarında in vitro klonal üretim ve uygulama Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Anlatım
Gösteri
5 Turunçgillerde protoplast kültürü ve uygulama alanları Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Ödev
6 Turunçgilerde protoplast fuzyonu ve uygulama alanları Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Somatik hibrit bitki seleksiyonu ve analizi Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı sınav ve ödev Yazılı Sınav
Ödev
9 Turunçgil anaçlarında gen transferi ve uygulama Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Anlatım
Gösteri
10 Turunçgil protoplastlarına gen transferi metodları Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Anlatım
Gösteri
11 In planta transformasyon tekniği Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 Bitkilerde Gen transferi Uygulamaları Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Ödev
13 Transgenik bitki analizi ve uygulama çalışması Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Anlatım
Gösteri
14 Somatik hibrit bitki analizi Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Anlatım
Gösteri
15 Ödevler hakkında tartışma ve ödevlerin sunumu Ders notlarının ve kaynak kitapların incelenerek derse hazırlıklı gelinmesi Soru-Cevap
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Written exam and lab work Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar