DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve Ağaçlarında Uygulamalı Biyoteknoloji BK   590 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mukaddes KAYIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meyve ağaçlarında uygulanan doku kültürü, somatik hibidizasyon ve gen transferi tekniklerini uygulamalı olarak öğretmek
Dersin İçeriği
Bitki biyoteknolojisinin genel prensipleri, meyve ağaçlarında doku kültürü teknikleri kapsamıdn vitro klonal üretimi, meristem kültürü, sürgün ucu aşılama, proplast kültürü, somatik hibridizasyon ve gen transferi teknikleri teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki biyoteknolojisi hakkında kronolojik gelişme aşamalarını öğrenir
2) Bitki biyoteknolojisinin içeriklerini öğrenir
3) Doku kültürü tekniklerinden in vitro klonal üretim, meristem kültürü, sürgün ucu aşılama gibi üretim tekniklerini öğrenir ve uygulama yapar
4) In vitro klonal seleksiyon ile hastalık ve ekstrem çevre şartlarına tolerant bitki çeşitlerini geliştirme yöntemlerini öğrenir
5) Protoplast kültürü ve fuzyonu ile somatik hibridizasyon tekniğini öğrenerek ekstrem çevre şartlarına toleransı arttırılmış, hastalık ve zararlılara dayanıklı bitki geliştirme tekniğini öğrenir ve uygulama yapar
6) Agrobacterium aracılığı ile gen transferini uygulamalı öğrenir
7) Direkt gen transferi (Protoplasta PEG ile DNA aktarımı) tekniğini öğrenir ve uygulama yapar
8) Protoplasttan bitki rejenerasyonunu öğrenir
9) Somatik hibrit bitkilerin in vitro koşullarda yetiştirilmesini ve analizini öğrenir
10) Sert Çekirdekli meyve ağaçlarında in vitro klonal üretim tekniklerini öğrenir
11) Sert Çekirdekli meyve ağaçlarında doku kültürü ile köklendirme yöntemlerini öğrenir
12) Somatik hibrit bitkilerin moleküler yöntemlerle analizini öğrenir
13) Transgenik bitkilerin histokimyasal GUS analizi yöntemlerini öğrenir
14) Transgenik bitkilerin moleküler yöntemlerle analizini öğrenir
15) Dünyada biyoteknolojik yöntemlerle geliştirlmiş ticari kültür bitkileri hakkında bilgi edinir