DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Böceklerin Sınıflandırılması I BK   505 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kamil KARUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Böceklerin sistematikteki yerlerini öğreterek takım ve familya düzeyinde tanıtmak, ekolojik istekleri ile yaşam ortamları hakkında bilgi vermek, Böcelerin sınıflandırılması II dersine hazır hale getirmek
Dersin İçeriği
Böceklerin sistematikteki yeri, böcek sınıflandırmasında kullanılan tanı karakterleri, böcek takım ve familyalarının önemli tanı karakterleri ile ekolojik ve yaşam alanlarının tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Böceklere akraba canlılar ile böceklerin sistematikteki yerlerini öğrenir
2) Tanı anahtarının kullanılmasını ve tanıda kullanılan karakterleri öğrenir
3) Böceklerin takım düzeyinde tanısını öğrenir
4) Böceklerin familya düzeyinde tanısını öğrenir
5) Böceklerin familya düzeyinde ekolojik istekleri ile habitatları hakkında bilgi edinir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
2 İzlenecek tanı anahtarı hakkında genel bilgi Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Enthognat böcekler Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Apterygot böcekler Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Ephemeroptera, Odonata Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Orthoptera Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Phasmatodea, Grylloblattodea, Mantpphasmatodea, Dermaptera Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Yazılı Sınav
9 Plecoptera, Embiidina Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson)
10 Zoraptera, Isoptera Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Mantodea, Blattodea Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Hemiptera-1 Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Hemiptera-2 Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Thysonoptera, Psocoptera Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Phthiraptera Böcekleri tanımak (Triplehorn ve Johnson) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar