DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Viroidler ve bitki Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Viroidlerin bitki içinde çoğalmaları Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Genel viroid simptomları Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Viroidler ve viroid benzeri patojenler Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Turunçgil viroid hastalıkları Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Tropik viroid hastalıkları Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Süs bitkilerinde hastalık yapan viroidler Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
9 Sebzelerde hastalık yapan viroidler Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Domates viroidlleri Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Endüsti bitkilerinde bulunan viroidler Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Meyve agaçlarında bulunan viroidler Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Viroidlerin dünyadaki dağılımı Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Ülkemizde bulunan viroidler Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Ödevler Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Verilen notlar ve kitaplar Anlatım
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar