DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entomolojide Moleküler Yöntemler BK   037 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kamil KARUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Böceklerin sistematikteki yerlerini öğreterek takım ve familya düzeyinde tanıtmak, ekolojik istekleri ile yaşam ortamları hakkında bilgi vermek, Böcelerin sınıflandırılması II dersine hazır hale getirmek
Dersin İçeriği
Böceklerin sistematikteki yeri, böcek sınıflandırmasında kullanılan tanı karakterleri, böcek takım ve familyalarının önemli tanı karakterleri ile ekolojik ve yaşam alanlarının tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Böcekten DNA izolasyon tekniklerini öğrenir
2) Elde edilen DNA nın Polymerase Chain Reaction (PCR) tekniği kullanılarak çoğaltılmasını öğrenir
3) Farklı PCR tekniklerinin entomolojide kullanım alanlarını öğrenir.
4) Çoğaltılan DNAnın görüntülenmesinde kullanılan jel elektroforez yöntemini öğrenir
5) Böcek DNA dizilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi hakkında bilgiler edinir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)