DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fungal Hastalıklarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanılanması BK   027 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Davut Soner AKGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler Laboratuvarda çalışmayı ve fungal patojenlerin teşhisini öğrenirler
Dersin İçeriği
Fungal tanıda klasik ve moleküler biyoloji metodları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler laboratuvarda çalışma kurallarını öğrenirler
2) Laboratuvarda steril çalışma prensiplerini öğrenirler
3) Laboratuvar cihazlarını kullanmayı öğrenirler
4) Besi yeri yapmayı, sterilizasyonu ve petrilere dökmeyi öğrenirler
5) Mikroskop kullanmayı ve fungal objeleri incelemeyi öğrenirler
6) Hasta dokudan patojen izolasyonunu öğrenirler
7) Patojen saflaştırma ve arşivlemeyi öğrenirler
8) Fungal kültürlerin saklanmasını öğrenirler
9) Moleküler biyoloji deneyleri için gerekli olan çözeltileri hazırlamayı öğrenirler
10) DNA ekstraksiyonunu öğrenirler
11) PCR deneylerini öğrenirler
12) Jel elektroforez deneylerini öğrenirler
13) BLAST analizini öğrenirler
14) Filogenetik ağaç yapmayı ve yorumlamayı öğrenirler
15) Gen Bankasına kayıt yapmayı öğrenirler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvarda çalışmanın esasları Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
2 Laboratuvar cihazları nasıl kullanılır Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
3 pH metre kullanımı ve besi ortamı hazırlama Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
4 Mikroskop kullanımı Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
5 Bitki dokularından patojen izolasyonu Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
6 Saflaştırma ve tek spor izolasyonu Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
7 Fungal kültürlerin saklanması ve arşivleme Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Deney yaptırma Performans Değerlendirmesi
9 Moleküler biyoloji deneyleri için çözeltiler hazırlama Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
10 DNA extraksiyonu Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
11 PCR deneyleri Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
12 Jel elektroforez Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
13 Gen sekansları ve BLAST analizi Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
14 Filogenetik ağaç çizimi Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
15 Gen Bankasından Numara almak Kaynak kitaplar ve makaleler Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Deney yaptırma Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar