DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fungal Hastalıklarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanılanması BK   027 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Davut Soner AKGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler Laboratuvarda çalışmayı ve fungal patojenlerin teşhisini öğrenirler
Dersin İçeriği
Fungal tanıda klasik ve moleküler biyoloji metodları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler laboratuvarda çalışma kurallarını öğrenirler
2) Laboratuvarda steril çalışma prensiplerini öğrenirler
3) Laboratuvar cihazlarını kullanmayı öğrenirler
4) Besi yeri yapmayı, sterilizasyonu ve petrilere dökmeyi öğrenirler
5) Mikroskop kullanmayı ve fungal objeleri incelemeyi öğrenirler
6) Hasta dokudan patojen izolasyonunu öğrenirler
7) Patojen saflaştırma ve arşivlemeyi öğrenirler
8) Fungal kültürlerin saklanmasını öğrenirler
9) Moleküler biyoloji deneyleri için gerekli olan çözeltileri hazırlamayı öğrenirler
10) DNA ekstraksiyonunu öğrenirler
11) PCR deneylerini öğrenirler
12) Jel elektroforez deneylerini öğrenirler
13) BLAST analizini öğrenirler
14) Filogenetik ağaç yapmayı ve yorumlamayı öğrenirler
15) Gen Bankasına kayıt yapmayı öğrenirler