DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Böceklerde Preparat Yapma Teknikleri BK   609 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Rifat ULUSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Entomolojide taksonomik ve sistematik amaçlı hazırlanacak preparatlarda kullanılan ortamların bileşenleri ve hazırlanış teknikleri uygulamalı olarak açıklanacaktır. Bu amaçla yaprakbiti, kabukulubit, unlubit, beyazsinek, thrips ve parazitoitlerin preparat hazırlama teknikleri ayrı ayrı ele alınacaktır. Ayrıca, böceklerin morfolojik yapılarını incelemek amacı ile çeşitli vücut kısımlarının preparat yapılma yöntemleri; Orthoptera, Hemiptera, Coleoptera ve Lepidoptera takımlarının genital preparatlarının hazırlanış teknikleri bu dersin kapsamını oluşturacaktır.
Dersin İçeriği
Böceklerin teşhisinde preparat yapımı zorunlu bir yöntemdir. Her böcek grubunun, özellikle küçük (Birkaç mm boylarında) yapıda ve mikroskobik olanların farklı preparat yapım teknikleri vardır. Bu ders kapsamında böceklerin preparat yapma yolu ile daimi ve geçici koleksiyonlarının yapılması, etiketlenmesi ve teşhise hazır hale getirilmesi için izlenecek yolların uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Böceklerde preparat yapmanın önem ve gerekliliğinin kavranması
2) Farklı preparat yapım tekniklerinin bilinmesi
3) Daimi ve geçici preparat ortamının hazırlanmasının öğrenilmesi
4) Teşhis karakterlerine göre preparatların hazırlanmasının öğrenilmesi
5) Preparat koleksiyonunun hazırlanması, etiketlenmesi ve saklanmasının öğrenilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Böcek preparat yapım tekniğinin tarihçesi ve önemi Kaynak kitaplardaki ilgili konular
2 Geçici ve daimi preparat yapımının amacı, böcek gruplarına göre farklılıkları ve preparat yapımında kullanılan alet ve ekipmanlar Kaynak kitaplardaki ilgili konular
3 Preparat yapımında kullanılan ortamlar ve hazırlanış yöntemleri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
4 Aphididae familyası preparat yapımı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
5 Aleyrodidae familyası preparat yapımı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
6 Diaspididae ve Lecanodiaspididae familyası preparat yapımı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
7 Coccidae ve Pseudococidae familyası preparat yapımı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
8 Ara Sınav Kaynak kitaplardaki ilgili konular
9 Genital organ preparat yapım tekniği ve önemi Kaynak kitaplardaki ilgili konular
10 Orthoptera takımına bağlı böceklerin genital organ preparat yapımı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
11 Hemiptera takımına bağlı böceklerin genital organ preparat yapımı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
12 Coleoptera takımına bağlı böceklerin genital organ preparat yapımı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
13 Lepidoptera takımına bağlı böceklerin genital organ preparat yapımı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
14 Diptera takımına bağlı paqrazitoit böceklerin preparat yapımı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
15 Hymenoptera takımına bağlı paqrazitoit böceklerin preparat yapımı Kaynak kitaplardaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitaplardaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar