DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Böcek ve Akar Üretim Teknikleri ve Kitle Üretimleri BK   602 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Rifat ULUSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Böceklerin ve akarların bilimsel amaçlı üretim şekilleri ve esaslarının ele alınacağı bu ders kapsamında, özellikle kültür bitkilerde zararlı olan böcek ve akarların Biyolojik Mücadeledesinde kullanılan parazitoit ve predatörlerin kitle üretimleri; Acarina, Thysanoptera, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Neuroptera ve Hymenoptera takımları esas alınarak, konular uygulamalı olarak ele alınacaktır.
Dersin İçeriği
Böcek ve akarlarla yapılacak bilimsel çalışmalarda, özellikle tanınmalarında, biyolojilerinin ve ekolojik isteklerinin ortaya konulmasında gözlem ve deneme amaçlı üretim bir zorunluluktur. Ayrıca zararlılarla mücadelesinde gerek zararlı türlerin ve gerekse yararlı türlerin kitlesel üretimi yapılmaktadır. Bu amaçla bu ders kapsamında böcek ve akar türlerinin üretim teknikleri ve izlenmesi gereken yollar öğretilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Böceklerin ve akarların bilimsel amaçlı üretim şekilleri ve esaslarının önem ve gerekliliğinin kavranmasını
2) Obligat zararlıların konukçusu üzerinde üretimini
3) Yapay besin ortamı hazırlamayı ve bu ortamda kitle üretimi yapmayı
4) Zararlılar ile mücadelede kitlesel üretim tekniklerini ve kullanım şekillerini
5) Diğer omurgalı ve omurgasız canlılara besin sağlama amaçlı kitle üretimini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
X
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
X
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
X
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
X
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
X
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Böcek ve akar kitle üretiminin önemi, tarihçesi, gelişimi ve amaçları Kaynak kitaplardaki ilgili konular
2 Türkiyede böcek ve akar kitle üretimi ve bu konuda yapılan çalışmalar Kaynak kitaplardaki ilgili konular
3 Bilimsel araştırmalarda kullanılmak amacıyla yapılan üretim çalışmaları: Obligat böceklerin konukçusu üzerinde kitle üretim yöntemleri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
4 Bilimsel araştırmalarda kullanılmak amacıyla yapılan üretim çalışmaları: Obligat akarların konukçusu üzerinde kitle üretim yöntemleri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
5 Bilimsel araştırmalarda kullanılmak amacıyla yapılan üretim çalışmaları: Yapay besin ortamında böceklerin kitle üretim yöntemleri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
6 Bilimsel araştırmalarda kullanılmak amacıyla yapılan üretim çalışmaları: Yapay besin ortamında akarların kitle üretim yöntemleri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
7 Zararlılar ile mücadele amaçlı kitle üretimi: Böceklerin kısırlaştırılması yöntemi Kaynak kitaplardaki ilgili konular
8 Ara Sınav Kaynak kitaplardaki ilgili konular
9 Zararlılar ile mücadele amaçlı kitle üretimi: Biyolojik mücadele çalışmalarında zararlı türlerin üretimi Kaynak kitaplardaki ilgili konular
10 Zararlılar ile mücadele amaçlı kitle üretimi: Biyolojik mücadele çalışmalarında faydalı türlerin üretimi Kaynak kitaplardaki ilgili konular
11 Zararlılar ile mücadele amaçlı kitle üretimi: Biyolojik mücadele çalışmalarında kitlesel olarak üretilen türlerin salım teknikleri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
12 Zararlılar ile mücadele amaçlı kitle üretimi: Biyolojik mücadele çalışmalarında kitlesel olarak üretilen türlerin salım teknikleri Kaynak kitaplardaki ilgili konular
13 Zararlılar ile mücadele amaçlı kitle üretimi: Kimyasal mücadele preparatlarının zararlılar üzerindeki etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan kitle üretimi Kaynak kitaplardaki ilgili konular
14 Omurgalı ve Omurgasız diğer hayvan gruplarına besin sağlamak amaçlı kitle üretimi Kaynak kitaplardaki ilgili konular
15 Insektaryum ziyareti Kaynak kitaplardaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitaplardaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar