DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitopatolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirmesi BK   579 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali ERKILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fitopatoloji alanında yapılacak bilimsel çalışmalardaki denemelerin kurulması ve değerlendirilmerinde gerekli olan bilgileri vermek
Dersin İçeriği
Fitopatoloji alanında yapılacak bilimsel çalışmalardaki denemelerin kurulmasında kullanılan deneme desenleri, deneme desenlerinin özellikleri, deneme kurulmasında dikkat edilecek konular, denemelerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Varyans analizi programlarını kullanır
2) Bilgisayar ortamında grafik çizer
3) Görsel sunum tekniklerini kullanır
4) Bilimsel makaleleri yazar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
2
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
3
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
4
Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
5
Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
X
6
Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
7
Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fitopatolojide bilimsel çalışmalarda yapılacak denemelerle ilgili genel bilgi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Deneme desenleri ve özellikleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Denemelerde hatayı azaltan faktörler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Tek faktörlü denemelere kullanılan deneme desenleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Tesadüf parselleri kurulmuş denemelerin değerlendirilmesi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Tesadüf bloklarında kurulmuş denemelerin değerlendirilmesi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Latin kare deneme deseninde kurulmuş denemelerin değerlendirilmesi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav
9 Çok faktörlü denemelerde kullanılan desenler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Birleşik etkili deneme desenleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Ortalamaların karşılaştırılmasında kullanılan testler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Bitki hastalık skalaları ve bu skalalara göre hastalık verilerinin ölçülmesi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Hastalık şiddeti, Yüzde Etki ve populasyonlardaki eksiliş ve artışların hesaplanması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Transformasyonlar Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Regrasyon ve korelasyon Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar